THỜI TIẾT SAPA THÁNG 10

  -  

Admin Quyết ơi, đi du lịch Sapa mon 10 bao gồm gì rất đẹp ạ? Xin trả lời rằng đó là MÂY – Sapa mon 10 bước vào mùa săn mây, mùa của rất nhiều ngày bồng lai tiên cảnh.

*
Sapa tháng 10

Trong một bài hát sướt mướt lệ tình, Mr.Siro từng hát: “Ngọn cỏ ven đường, làm sao với được mây…”,. Có lẽ rằng do Mr. Siro chưa được đi Sapa săn mây khi nào thôi. Chứ sinh sống Sapa mây với cỏ cứ phập sát vào nhau ầm ầm suốt một ngày dài ấy chứ, sao mà yêu cầu “với”