Set Đồ Thần Mu Ss6

  -  
*
2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 tác phẩm ).

Bạn đang xem: Set đồ thần mu ss6

*
3/ Set Elvis
: áo, quần, chân Xương, dây chuyền sản xuất Gió ( 4 item).
*
4/Aquarius
: nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).
*
5/ Set Heras
: nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 công trình ).
*
6/ Set Virgo
: áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 công trình ).
*
7/ Set Anubis
: nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 vật phẩm ).
*
8/ Set Isis
: nón, áo, quần, chân Ma Thuật.
*
9/ Set Knight
: nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 sản phẩm ).
*
10/ Set Obscure
: nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 thành tích ).
*
11/ Set Hyperryon
: áo, quần, chân Đồng ( 3 thành phầm ).
*
12/ Set Otus
: nón, quần, tay Đồng ( 3 chiến thắng ).
*
13/ Set Eplite
: nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 công trình ).
*
14/ Set Cronus
: nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 thành tựu ).
*
15/ Set Karuta
: áo, quần, tay, chân Thiên Klặng, dây chuyền Lửa ( 5 thành công ).
*
16/ Set Erebus
: nón, quần, Thiên Klặng ( 2 tòa tháp ).
*
17/ Set Kantata
: áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 thành tựu ).
*
18/ Set Atlas
: nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 thành phầm ).
*
19/ Set Hion
: nón, tay, chân Rồng Đỏ, tìm Điện ( 4 chiến thắng ).

Xem thêm: Skkn: Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Môn Âm Nhạc Ở Trường Thcs

*
20/ Set Bicoccer
: nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 thắng lợi ).
*
21/ Set Seto
: nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 tác phẩm ).
*
22/ Set Hemera
: nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 thắng lợi ).
*
23/ Set Kia
: nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 vật phẩm ).
*
24/ Set Nyx
: quần, tay, chân Lụa ( 3 vật phẩm ).
*
25/ Set Odin
: nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh khô ( 5 item ).
*
26/ Set Clytia
: quần, chân Thiên Tkhô nóng ( 2 cửa nhà ).
*
27/ Set Alko
: áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 thành phầm ).
*
28/ Set Norus
: nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 thành tựu ).
*
29/ Set Kiwen
: áo, tay, chân Kyên Ngân, cung Bạc Tình ( 4 nhà cửa ).
*
30/ Set Aruan
: nón, áo, quần, chân Kyên ổn Ngân ( 4 thành phầm ).
*
31/ Set Keurono
: nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 thành tích ).
*
32/ Set Semedenui
: nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 thành tựu ).
*
33/ Set Kion
: áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền sản xuất Nước ( 4 vật phẩm ).
*
34/ Set Germini
: áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 cống phẩm ).
*
35/ Set Taurus
: quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 công trình ).

Xem thêm: Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp Theo Mẫu Mới Nhất, Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp 2020

*
36/ Set Leo
: nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 nhà cửa ).
*