RESORT HỒ MÂY VŨNG TÀU

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Resort hồ mây vũng tàu

1A nai lưng Phú,, vn

https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24400000/24396400/24396364/22c394cc_b.jpg
Giá chỉ từ

0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> 1.320.000 VND 0 && RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates.length>0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> RoomsPrice.RoomClasses<0>.MealTypeRates<0>.PriceAvgMinPriceStr VND


Giảm giá 15% cho đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> -1 }"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg ng-click="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! vô cùng tiếc shop chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin vui tươi chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>

Rấc tiếc, vhttdlvinhphuc.vn không kiếm thấy phòng thoả yêu ước của bạn. Vui mắt chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo nhắc nhở dưới đây.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Cháo Ếch Singapore Ở Sài Gòn, Cách Nấu Cháo Ếch Singapore Không Tanh Thơm Ngon

*

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg data-index="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgClassIndex"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgroom"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg ng-if="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>

*

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg data-html="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgtrue"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgcapacity v-tooltip"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg data-toggle="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgtooltip"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg data-placement="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgbottom"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg data-delay="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgshow"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg:100, "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpghide"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg:50"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg title="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg, "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg trẻ con em"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg):"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpghoặc "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg bạn lớn, "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg trẻ con em"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg):"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg (childAgeFrom + "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg - "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>Tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults người lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils con trẻ em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg:"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg chống ngủ"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg, giường:"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg:"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>2"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg ng-repeat="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: Khách Sạn Tân Bình Đồng Hới, Khách Sạn Tân Bình Quảng Bình

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>itemBedType.description

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults người lớn 0"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn và roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg - "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg "https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg:"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/resort-ho-may-vung-tau/imager_1_359779_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name