QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CẦU CỐNG

  -  

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)


Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống "


Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*
Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 83583 văn bản


LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực


1

GY Tiêu chuẩn ngành 22TCN 266:2000 về cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

| Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết


1

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thần tiết kiệm, hiệu quả đã tích cực,chủ động tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị; các chủ đề của Hộinghị được hai bên lựa chọn phù hợp với sự quan tâm nhu cầu hợp tác cấp bách của các địa phương hai nước hiệnnay, nhất là các lĩnh vực: quy hoạch đô thị, môi trường, nông nghiệp công nghệcao, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Quyết định 2097/QĐ-UBND năm 2019 công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1 cấu kiện, .v..v) từ khi chuẩn bị đến khikết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quyphạm quy định.a) Chi phí vật liệu:Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vậtliệu chính trực tiếp thí nghiệm kể cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng chomáy thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Quyết định 2175/QĐ-UBND năm 2019 về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu công trình xây dựng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bị đến khi kếtthúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạmquy định.a) Chi phí vật liệu:Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vậtliệu chính trực tiếp thí nghiệm kể cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng chomáy thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị công tác thí nghiệm.Giá vật liệu theo


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2019 công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

khác theo quy định của Nhà nước.2. Đơn giáxây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trìnhxây dựng gồm các chi phí sau:- Đơn giá xâydựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xâydựng (sau đây gọi tắt là Đơn giá thí nghiệm) là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thểhiện mức


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2017 về công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu xây dựng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

kếtcấu xây dựng (gọi tắt là đơn giá thí nghiệm) xác định chi phí về vật liệu, nhâncông, máy thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vậtliệu, cấu kiện kết cấu xây dựng (một mẫu, một cấu kiện,...) từ khi chuẩn bịđến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quytrình, quy phạm quy định.


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


6

Quyết định 3424/QĐ-UBND năm 2017 về Tập Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu xây dựng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đồng/thương thảo hợp đồng trước thời điểm Quyết định này có hiệu lựcthì không áp dụng theo Tập Đơn giá này;- Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng Tập Đơngiá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu xây dựng theo đúng quy định;


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


7

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL năm 2019 về Quy trình thử nghiệm và giám sát thử nghiệm do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNHBANHÀNH QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM VÀ GIÁM SÁT THỬ NGHIỆMCỤC TRƯỞNG CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰCCăn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BCTngày 02 tháng 10năm 2017 của Bộ trưởng Bộ CôngThương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của CụcĐiều tiết điện


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


8

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiết tại Nghị quyết này thực hiện bằng 80% mức chitheo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạohướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựngngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


9

Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định tạiNghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiệnxây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị thamdự các kỳ thi Olympic quốc tế


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


10

Thông tư 56/2019/TT-BGTVT quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo chất lượng thực hiện chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lượng thực hiện hoặc theo khối lượngthực tế. Khi lựa chọn áp dụng hình thức bảo trì theo chất lượng thực hiện chocác công việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đèn hiệu hàng không hệ thốngILS/DME thì thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.Điều 4. Tiêu chígiám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


11

Quyết định 57/2015/QĐ-UBND công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu cần thí nghiệm các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu,cấu kiện kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu thí nghiệm cho phù hợp,tránh sự trùng lặp.Một mẫu thí nghiệm cho một kếtquả thử hoàn chỉnh đối với từng chỉ tiêu theo yêu cầu tiêu


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


12

Quyết định 512/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

62/2020/QH14);Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một sốnội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng bảo trì công trình xây dựng;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tácnghiệm thu công trình xây dựng (sau


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


13

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Đào tạo về việc hướng dẫn về nộidung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câutrắc nghiệm, tổ chức các kỳthi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốctế khu vực;Căn cứ Thông tư số04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạovề việc ban hành Quy chế thi


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


14

Quyết định 1169/QĐ-BXD năm 2017 về công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHCÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGBỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNGCăn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


15

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tháng 12 năm 2019 NGHỊ QUYẾTQUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM,TỔ CHỨC CÁC KỲ THI PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬNHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHÓA X KỲ HỌP THỨ 11Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật ban hành


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


16

Quyết định 2555/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thành công trình xây dựng theo quy địnhcủa Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; không yêu cầu kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo quy định của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì thực hiện côngtác kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng theo thủ tục hành chínhkiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đã được ban


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


17

Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


18

Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Quốcphòng về việc Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài khoa học và công nghệtrong Bộ Quốc phòng.c) Sản phẩm là kết quả đào tạo chuyểngiao công nghệ: Phải có nội dung, chương trình đào tạo, đảm bảo năng lực đáp ứngyêu cầu sử dụng được cơ sở đào tạo cấp chứng nhận theo nội dung đào tạo.d)


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


19

Quyết định 2400/QĐ-UBND quy định về thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này quy định thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳthi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018.Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Hội đồng thi tuyển công chức, Ban coi thi và thí sinh


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


20

Quyết định 189/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định về tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp bê tông bán mềm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ô tô - Xácđịnh sức kháng trượt mặt đường.22TCN 211:2006, Áo đường mềm - Cácyêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.22TCN 319:2004, Tiêu chuẩn vật liệunhựa đường Polime - Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thí nghiệm22TCN 356:2006, Quy trình công nghệthi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polimeQuyết định


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích


Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.

Xem thêm: Lừa Đảo Xuất Khẩu Lao Động Đi Đức Thu Nhập Cao, Xuất Khẩu Lao Động Đức 2021 Với Mức Lương Ngàn Đô

Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhậpXin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.vhttdlvinhphuc.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

TP. HCM, ngày 31/03 /2020

Thưa Quý khách,

Covid 19 làm nhiều vấn đề pháp lý phát sinh, nhiều rủi ro pháp lý xuất hiện. Do vậy, thời gian này và sắp tới Quý khách cần dùng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhiều hơn.

Xem thêm: Các Giải Pháp Tiết Kiệm Điện Hay Nhất Cho Gia Đình 2020, Hướng Tới Sử Dụng Điện Tiết Kiệm Và Hiệu Quả

Là sản phẩm online, nên 220 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc tại nhà ngay từ đầu tháng 3.

Chúng tôi tin chắc dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.

Với sứ mệnh giúp quý khách loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cam kết với 2,2 triệu khách hàng của mình:

1. Cung cấp dịch vụ tốt, cập nhật văn bản luật nhanh;

2. Hỗ trợ pháp lý ngay, và là những trợ lý pháp lý mẫn cán;

3. Chăm sóc và giải quyết vấn đề của khách hàng tận tâm;

4. Thanh toán trực tuyến bằng nhiều công cụ thanh toán;

5. Hợp đồng, phiếu chuyển giao, hóa đơn,…đều có thể thực hiện online;

6. Trường hợp khách không thực hiện online, thì tại Hà Nội, TP. HCM chúng tôi có nhân viên giao nhận an toàn, và tại các tỉnh thì có nhân viên bưu điện thực hiện giao nhận;

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT luôn là:

Chỗ dựa pháp lý;

Dịch vụ loại rủi ro pháp lý;

Công cụ nắm cơ hội làm giàu;

Chúc Quý khách mạnh khỏe, vui vẻ và “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…” !

Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ
*
Khai thác hơn 360.000 văn bản Pháp Luật
*
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
*
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
*
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
*
Hỗ trợ Dịch Vụ
*
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
*

TRA CỨU NHANH


HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
*
Điện thoại
(028) 3930 3279
*

vhttdlvinhphuc.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
*
*
*
IP: 216.137.179.30