Nhà Hàng Hải Sản Phú Khang

  -  
(vhttdlvinhphuc.vn.com) Nhắc cho Phụ Khang chắc hẳn gần như fan phần nhiều nghĩ đến buffet thủy hải sản đã "có tác dụng mưa có tác dụng gió" trong suốt thời gian qua. Hải sản tại chỗ này thì khỏi đề nghị lo về chất lượng, bởi lúc như thế nào mình đi nạp năng lượng cũng vào triệu chứng còn tập bơi bơi trong hồ luôn.
*
quận 10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" class="lazy" title="13594525633 de24d4cf5f z d - quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" />
*
*
Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13574080333 1f41fb1e1f z d - Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13576521633 f47cd67133 z d - Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13576453425 26d7036eb3 z d - Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với bento đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benkhổng lồ đá nướng" class="lazy" title="13576949165 23786a33d1 z d - quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13576975843 1b3d84ac75 z d - quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" class="lazy" title="13708484154 6ef5a73f0c z d - Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" />
*
quận 10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13708477034 b304679193 z d - Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" />
*
quận 10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13576510123 36a21fdb45 z d - quận 10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benkhổng lồ đá nướng" />
*
quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với bento đá nướng" class="lazy" title="13576435255 07e4ea2881 z d - Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13576433195 72a56bd4b9 z d - Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với bento lớn đá nướng" class="lazy" title="13576457835 c64912f7c4 z d - Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với benkhổng lồ đá nướng" class="lazy" title="13574269703 f8811be5f0 z d - quận 10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" class="lazy" title="13576461275 36bccc52fb z d - Q10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13573983833 33a34f13ed z d - Q.10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với benkhổng lồ đá nướng" />
*
quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với bento lớn đá nướng" class="lazy" title="13573988133 f19922c445 z d - Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo cùng với bento lớn đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với bento đá nướng" class="lazy" title="13573942215 8faff04403 z d - quận 10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13574307094 d0f0fa1555 z d - quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với benkhổng lồ đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo cùng với bento lớn đá nướng" class="lazy" title="13574341534 4683156e1b z d - Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo cùng với bento lớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" class="lazy" title="13574007533 d8bca96b6b z d - Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" />
*
quận 10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với benkhổng lồ đá nướng" class="lazy" title="13573956915 bcb5db6c44 z d - Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benkhổng lồ đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" class="lazy" title="13574337194 51dd4840bc z d - Q10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13576455145 f04350be01 z d - quận 10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo cùng với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13574357974 34f583e408 z d - quận 10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với bento lớn đá nướng" />
*
Q10 Hải sản Phú Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13574363844 818f787da1 z d - Q.10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo cùng với bento lớn đá nướng" />
*
Q.10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo cùng với benkhổng lồ đá nướng" class="lazy" title="13574058113 b6a2871688 z d - Q.10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo với benkhổng lồ đá nướng" /> Q10 Hải sản Prúc Khang - Xèo xèo với benlớn đá nướng" class="lazy" title="13574713194 38350a7d00 z d - Q.10 Hải sản Phụ Khang - Xèo xèo cùng với benkhổng lồ đá nướng" /> Nhà sản phẩm đang xuất hiện công tác khuyến mãi ngay : hóa đơn trên 1triệu
sẽ tiến hành khuyến mãi ngay ngay lập tức một húi bia tươi Đức to lớn phệ này ntrằn. Nhìn thấy là mát lòng rồi
*

Điểm trừ:
Lúc đông khách hàng thì món ăn uống lên chậm chạp, các món cơm benkhổng lồ chỉ phân phối từ bỏ sáng mang đến 4PM thôi (bento lớn ốc thì phân phối cả ngày). Điểm cộng: những món bento lớn vừa ngon, thủy sản tươi, giá sẽ tặng đề xuất tương đối rẻ, giữ xe pháo miễn tổn phí tất cả rước thẻ.