Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Du Lịch

  -  
Cho tôi hỏi: Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế mới nhất dành cho hướng dẫn viên du lịch hiện nay là mẫu nào? - Câu hỏi của chị Phương (Quảng Nam)
*
Nội dung chính

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế mới nhất dành cho hướng dẫn viên du lịch ra sao?

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế mới nhất hiện nay là Mẫu số 05 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

Bạn đang xem: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

*

Tải Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế mới nhất Tại đây.

*

Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế mới nhất dành cho hướng dẫn viên du lịch? (Hình từ Internet)

Thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế để lấy chứng chỉ ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL như sau:

Tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch1. Cơ sở đào tạo đáp ứng các tiêu chí sau được tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch:a) Là cơ sở giáo dục trình độ cao đẳng trở lên có chức năng đào tạo ngành, nghề hướng dẫn du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;b) Có đề án tổ chức thi bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: ngân hàng đề thi đáp ứng nội dung quy định tại Điều 14 và Điều 15a Thông tư này; quy trình tổ chức; cơ sở vật chất kỹ thuật và hội đồng thi;c) Không vi phạm các quy định về tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trong thời hạn 03 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo tổ chức kỳ thi.

Như vậy, theo quy định trên thì thi sinh thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế sẽ thi tại các cơ sở đào tạo đáp ứng các tiêu chí nêu trên.

Cấu trúc, thời gian, nội dung thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế được quy định thế nào? Cần đạt từ bao nhiêu điểm trở lên để được cấp chứng chỉ?

Căn cứ theo quy định tại Mục II Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định 92/QĐ-TCDL năm 2018, cấu trúc, thời gian, nội dung thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế được quy định như sau:

(1) Cấu trúc đề thi:

Đề thi gồm 02 phần: Lý thuyết (gồm bài trắc nghiệm và bài tự luận) và Thực hành (bài thực hành).

(2) Thời gian thi:

- Phần lý thuyết: 150 phút:

+ Bài trắc nghiệm: 75 phút;

+ Bài tự luận: 75 phút.

Xem thêm: Bảng Giá Cước Taxi Sài Gòn, Bảng Giá Cước Taxi Thành Phố Hồ Chí Minh

- Phần thực hành: 20 phút, trong đó 05 phút chuẩn bị, 10 phút thuyết trình và 05 phút trả lời câu hỏi.

(3) Nội dung thi:

- Phần lý thuyết

+ Bài trắc nghiệm: Gồm 60 câu hỏi:

++ Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 25 câu hỏi về 05 chủ đề trong nhóm kiến thức cơ sở ngành (mỗi chủ đề 05 câu hỏi);

++ Tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 35 câu hỏi về 09 chủ đề trong nhóm kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 04 câu hỏi, riêng chủ đề về y tế du lịch là 3 câu hỏi).

+ Bài tự luận: Gồm ít nhất 02 câu hỏi (mỗi câu hỏi có thể có một hoặc nhiều ý) là tổ hợp lựa chọn ngẫu nhiên 02 nội dung trong tổng số 09 chủ đề kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ (mỗi chủ đề 01 câu hỏi).

- Phần thực hành: Gồm 02 nội dung

+ Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: Giới thiệu về di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, khu du lịch, điểm du lịch hoặc chủ đề chuyên biệt khác (về văn hóa, tôn giáo, tự nhiên...);

+ Trả lời câu hỏi tình huống: Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hướng dẫn khách du lịch.

(4) Điểm thi:

- Điểm tối đa cho phần thi lý thuyết là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho bài trắc nghiệm là 60 điểm (mỗi câu trả lời đúng được 01 điểm) và điểm tối đa cho bài tự luận là 40 điểm (phần trả lời cho mỗi câu hỏi được tối đa 20 điểm);

- Điểm tối đa cho phần thi thực hành là 100 điểm, trong đó điểm tối đa cho nội dung thực hành nghiệp vụ hướng dẫn là 70 điểm và điểm tối đa cho nội dung trả lời câu hỏi tình huống là 30 điểm.

Xem thêm: Khách Sạn Đồng Khánh Quảng Ngãi, Khách Sạn Đồng Khánh

Theo đó, thí sinh có điểm của phần thi lý thuyết và phần thi thực hành đều đạt từ 50 điểm trở lên sẽ được đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế.