LỊCH TRÌNH DU LỊCH ĐÀI LOAN

  -  

Kinc nghiệm du lịch Đài Loan từ túc của team KKday cho biết đi Đài Loan không hề mắc tí như thế nào. Vậy là rẻ? Rẻ là bao nhiêu? Cùng nghía qua định kỳ trình 5 ngày rong ruổi Đài Loan của tụi mình phía dưới với công bố Chi tiêu hết sức nà cụ thể nhé.