Làm lại hộ chiếu bị mất

  -  
Tháng trước, tôi làm rơi hộ chiếu phổ thông tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay khi bị mất, tôi thông báo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thành phố và hộ chiếu đã được hủy giá trị sử dụng. Nay, có người nhận được và trả hộ chiếu cho tôi. Trong hộ chiếu có thị thực còn hiệu lực của Hàn Quốc. Xin hỏi, tôi có thể xin khôi phục giá trị của hộ chiếu để sử dụng tiếp hay phải làm thủ tục cấp lại hộ chiếu? Câu hỏi của chị Linh từ TP.HCM.
*
Nội dung chính

Hộ chiếu phổ thông bị mất thì có bị hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu hay không?

Căn cứ Điều 27 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về trường hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông như sau:

Các trường hợp thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu1. Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất2. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Bạn đang xem: Làm lại hộ chiếu bị mất

3. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.4. Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này.

Theo đó, trường hợp hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng nhưng bị mất thì sẽ bị hủy giá trị sử dụng khi người mất liên hệ với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để nộp đơn cớ mất của mình.

*

Hộ chiếu phổ thông bị mất nhưng sau đó tìm lại được thì có thể khôi phục lại giá trị sử dụng của hộ chiếu hay không? (Hình từ Internet)

Trong thời hạn bao lâu kể từ lúc mất hộ chiếu phổ thông thì người mất phải liên hệ với Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh?

Căn cứ Điều 28 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 qujy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất như sau:

Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất...2. Việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:a) Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng;b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.

Theo đó, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Hộ chiếu phổ thông bị mất nhưng sau đó tìm lại được thì có thể khôi phục lại giá trị sử dụng của hộ chiếu hay không?

Căn cứ Điều 32 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về việc khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông như sau:

Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông1. Hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.2. Người đề nghị khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai theo mẫu kèm theo hộ chiếu và nộp tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an hoặc Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ Cho Thuê Xe Máy Ở Quảng Ngãi Giá Rẻ, Cho Thuê Xe Máy Giá Rẻ Quảng Ngãi

3. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu thông tin trong tờ khai với thông tin trong hộ chiếu và cấp giấy hẹn trả kết quả.4. Việc khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị; trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do.Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả hộ chiếu đã được khôi phục giá trị sử dụng cho người đề nghị; trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu thì phải trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Theo quy định thì hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

Người đề nghị khôi phục hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai kèm theo hộ chiếu và nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an hoặc tại cơ quan công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Đối với hồ sơ được nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thì thời hạn trả hộ chiếu không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Nếu hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh thì thời hạn trả hộ chiếu được khôi phục giá trị là không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Xem thêm: Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Tháng 8/2020 Chỉ Từ 99K, Săn Vé Máy Bay Giá Rẻ Tháng 8/2021 Chỉ Từ 58

Trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng thì các cơ quan trên sẽ trả lời bằng văn bản và nêu lý do.