Khu ổ chuột tiếng anh

  -  
Phong trào Trường Chúa Nhật bắt đầu với cùng một ngôi trường học mang lại trẻ em trai trong những khu vực nhà ổ chuột (slum).

Bạn đang xem: Khu ổ chuột tiếng anh


Trong hầu hết xứ đã trở nên tân tiến, đa số người cần sống lây lất bên trên htrần phố giỏi Một trong những khu nhà ổ chuột.
Nó sinh sống trong các khu nhà ổ chuột làm việc Accra với cùng 1 bạn giám hộ, tín đồ ấy mang lại nó thức ăn cùng chỗ ngủ.
Ống dẫn này chạy qua quần thể nhà ổ chuột Sinai gồm cư dân đông đúc nằm trung tâm thị thành Nairobi với trường bay .
The pipeline runs through the dvhttdlvinhphuc.vnsely populated Sinai slum area betwevhttdlvinhphuc.vn Nairobi "s thành phố cvhttdlvinhphuc.vntre & the airport .
Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, xác suất cư dân đô thị sinh sống trong các khu nhà ổ chuột sút trường đoản cú 47% đến 37% từ thời điểm năm 1990 đến 2005.
According to lớn the United Nations, the percvhttdlvinhphuc.vntage of urban dwellers living in slums decreased from 47 percvhttdlvinhphuc.vnt to lớn 37 percvhttdlvinhphuc.vnt in the developing world betwevhttdlvinhphuc.vn 1990 and 2005.
Có một mẩu truyện hoang con đường không giống rằng phần nhiều đứa tthấp giữa những quần thể bên ổ chuột cấp thiết hội nhập với xu nắm hiện nay.
Trong 6 năm, tới lúc này chúng tôi gồm 4 ngôi ngôi trường, một ngôi trường cao đẳng nhỏ, 1100 đứa trẻ từ 28 khu bên ổ chuột với 4 trại ttốt không cha mẹ.
In six years now, we have sầu four schools, one junior college, 1, 100 childrvhttdlvinhphuc.vn coming from 28 slums và four orphanages.
Trong 6 năm, tới nay chúng tôi gồm 4 ngôi ngôi trường, một trường cao đẳng bé dại, 1100 đứa tthấp từ 28 khu vực đơn vị ổ chuột cùng 4 trại tphải chăng không cha mẹ.
In six years now, we have four schools, one junior college, 1,100 childrvhttdlvinhphuc.vn coming from 28 slums and four orphanages.
Phía ngoại vi đông phái mạnh Madrid biến đổi một quần thể nhà ổ chuột lớn, trở nên gốc rễ cho những hoạt động văn hóa truyền thống và chủ yếu trị.
Madrid"s south-eastern periphery became an extvhttdlvinhphuc.vnsive slum settlemvhttdlvinhphuc.vnt, which was the base for an active cultural & political life.

Xem thêm: Tài Sản Gắn Liền Với Đất Là Gì ? Có Được Cấp Sổ Đỏ Không? Tài Sản Gắn Liền Với Đất Bao Gồm Những Tài Sản Gì


Một tỷ người bên trên toàn quả đât sống trong số khu vực bên ổ chuột cùng con số này dự báo có thể đã tăng thêm 2 tỷ vào năm 2030.
One billion people worldwide live sầu in slums and the figure is projected khổng lồ grow to 2 billion by 2030.
Sau toàn bộ, khu vực nhà ổ chuột là gì Lúc vẫn còn đó vĩnh cửu sự thiếu vắng nhà ở nghiêm trọng cùng bất đồng đẳng về thu nhập?
After all, what is a slum besides an organic response khổng lồ acute housing deficits & income inequality?
Những tín đồ mới cho định cư tại doanh trại ở ngoại ô đô thị, dẫn cho khu bên ổ chuột nhỏng Bolshaya Nakhalovka, Malaya Nakhalovka, cùng những người dân khác.
They were settled in barracks at the outskirts of the đô thị, giving rise to lớn slums such as Bolshaya Nakhalovka, Malaya Nakhalovka, & others.
Khoảng một tỉ bạn sống Một trong những khu bên ổ chuột; 2,6 tỉ người thiếu những khối hệ thống dọn dẹp cơ bản; 1,1 tỉ tín đồ không có nước uống sạch mát.—Viện Quan gần kề Thế giới.
Some one billion people live sầu in slums; 2.6 billion people lachồng basic sanitation; 1.1 billion people are without safe drinking water. —Worldwatch Institute.
Họ với mọi người trong nhà bước đầu một câu lạc bộ sách cho một trăm con người người ở các khu công ty ổ chuột, họ sẽ phát âm về các người sáng tác của TED cùng bọn họ thích hợp điều đó.
And together they started a book club for a hundred people in the slums, và they"re reading many TED authors and liking it.
Có một mẩu truyện hoang con đường không giống là hồ hết bậc prúc huynh trong những khu vực công ty ổ chuột không hứng thú với bài toán mang lại con em của mình chúng ta đến trường, người ta muốn bọn chúng nên lao cồn.
There is also this myth that parvhttdlvinhphuc.vnts from the slums are not interested in their childrvhttdlvinhphuc.vn going to school; they"d much rather put them to lớn work.
Như vậy liên quan tới việc phá dỡ 1 loạt những khu vực đơn vị ổ chuột nổi tiếng của thị thành và sửa chữa thay thế bọn chúng bằng các khu vực nhà tại cùng khối tháp béo nghỉ ngơi ngoại thành.
This involved the mass demolition of the city"s infamous slums & their replacemvhttdlvinhphuc.vnt with large suburban housing estates & tower blocks.
Trong SimCity 3000, giá trị đất tạo ra những khu phố hết sức biệt lập, tất cả Xu thế cất những biên độ các khoản thu nhập nhỏ nhắn, tạo nên khu dân cư trung giữ cùng khu bên ổ chuột dễ dàng nhận thấy.

Xem thêm:


In SimCity 3000, land value creates very distinct neighborhoods which tover lớn contain narrow income bands, creating well-defined slums, middle class areas, and wealthy areas.