KHÁCH SẠN FLORA QUY NHƠN

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn flora quy nhơn

27 Chương Dương,P.Nguyễn Văn Cừ, vn

https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24160000/24154600/24154514/70ff82c8_b.jpg

Giảm giá bán 15% cho đặt phòng sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg> -1 }"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg ng-click="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! cực kỳ tiếc chúng tôi không có mức giá trong thời hạn này.

Xin vui lòng chọn thời hạn khác hoặc liên hệ 1900 1870 để được hỗ trợ


0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>

Rấc tiếc, vhttdlvinhphuc.vn không tìm thấy phòng thoả yêu ước của bạn. Vui tươi chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi ý dưới đây.


*Xem thêm: Cách Làm Nem Chiên Xù Hà Nội, Lưu Ngay 7 Quán Nem Chua Rán Hà Nội Cực Ngon

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg data-index="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgClassIndex"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgroom"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg ng-if="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>

*

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg data-html="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgtrue"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgcapacity v-tooltip"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg data-toggle="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgtooltip"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg data-placement="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgbottom"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg data-delay="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgshow"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg:100, "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpghide"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg:50"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg title="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgSức chứa buổi tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg, "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg trẻ em em"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg):"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpghoặc "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg bạn lớn, "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg trẻ em em"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg):"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg (childAgeFrom + "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg - "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg:"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm và vòi hoa sen

Vòi hoa sen / phòng tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


1"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg phòng ngủ"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg, giường:"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg:"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg> Tùy chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>2"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg class="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgv-padding-bottom-5"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg ng-repeat="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>itemBedTypeitemBedType


Xem thêm: 38 Cảnh Đẹp Đà Lạt Được Nhiều Du Khách Check, Phong Cảnh Đà Lạt

1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgInternal"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgB2B"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgVINPEARL"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpgSMD"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>itemBedType.description

0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults bạn lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg - "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa ngõ sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg "https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg:"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg"https://vhttdlvinhphuc.vn/khach-san-flora-quy-nhon/imager_1_360655_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name