Hoa Phượng Đỏ Vũng Tàu

  -  
*
Ngày để phòng
Ngày trả phòng
Loại phòng
---------------------------- chống 03 fan (01 giường đơn + 01 giường song hoặc 03 giường đơn)Phòng 04 người (01 giường đôi + 02 giường đơn)Phòng 02 fan (01 nệm đôi)Phòng 02 người (02 giường đơn)Phòng 06 người (03 giường đôi)
Số phòng
Người lớn
Trẻ em
*
*
*
KHÁCH SẠN HOA PHƯỢNG ĐỎ TUYỂN DỤNG
*
*
*
*
*
*
*
*

*