Hoa Ở Hà Giang

  -  
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Các mùa hoa ở Hà Giang: trẻ em + hoa ở lối đưa vào buôn bản Lũng Cẩm, làng Sủng Là

Tại Lũng Cđộ ẩm, hoa đào nở đầy Sảnh, cổng công ty Pao với các đơn vị khác vào xã (bản). Ngoài đồng thì hoa hồng, hoa cải xoàn cùng hoa tam giác mạch.