Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

  -  

Mẫu đơn xin tạm trú cho tất cả những người nước bên cạnh được quy định như thế nào hiện nay? khi làm thủ tục xin tạm thời trú cho tất cả những người nước ngoài phải thực hiện những mẫu solo nào? Đơn xin trợ thì trú cho người nước ngoài bao hàm nội dung gì? Những để ý khi viết đối chọi xin tạm trú cho những người nước ngoài. Tất cả những ngôn từ này sẽ tiến hành giải đáp qua bài viết dưới đây của ACC.

Bạn đang xem: đơn xin xác nhận tạm trú cho người nước ngoài

*

Mẫu đối kháng xin lâm thời trú cho tất cả những người nước kế bên


1. Xin trợ thời trú cho những người nước bên cạnh là gì?

Theo cơ chế hiện hành, thẻ tạm thời trú là loại giấy tờ do cơ quan cai quản xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của bộ Ngoại giao cấp cho người nước xung quanh được phép cư trú có thời hạn tại việt nam và có giá trị cầm cố thị thực. Mọi người nước ngoài cư trú gồm thời hạn tại nước ta phải triển khai thủ tục xin tạm trú và để được cơ quan có thẩm quyền coi xét cung cấp thẻ lâm thời trú.

Như vậy xin trợ thì trú cho những người nước ngoài chính là việc triển khai thủ tục (chuẩn bị hồ nước sơ, nộp hồ nước sơ, ngóng giải quyết) xin cấp thẻ tạm thời trú cho những người nước bên cạnh cư trú bao gồm thời hạn tại nước ta.

Trong hồ sơ xin trợ thì trú cho tất cả những người nước ngoài không thể không có được mẫu 1-1 xin trợ thì trú cho tất cả những người nước ngoài theo mẫu tất cả sẵn đã được quy định.

2. Mẫu đối kháng xin tạm bợ trú cho những người nước ngoài 

2.1 Đơn xin trợ thì trú cho những người nước bên cạnh dùng theo chủng loại nào?

 Điều 4 Thông tứ 31/2015/TT-BCA mức sử dụng như sau:

– Mẫu đối chọi xin trợ thời trú cho người nước ko kể cho cơ quan, tổ chức triển khai thì sử dụng theo Mẫu NA6, mẫu mã NA8 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA.

– Mẫu đối chọi xin tạm trú cho những người nước ngoài cho cá thể thì áp dụng theo Mẫu NA7, chủng loại NA8 ban hành hẳn nhiên Thông tư 04/2015/TT-BCA.

2.2 Nội dung ví dụ của mẫu đối kháng xin nhất thời trú cho tất cả những người nước ngoài

– mẫu mã NA6 phát hành kèm theo Thông bốn 04/2015/TT-BCA

 

Mẫu (Form) NA6Ban hành cố nhiên thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

…………………….(1)

Trụ sở tại:

Điện thoại:

Số:……………..

V/v Đề nghị cấp cho thẻ tạm thời trú cho tất cả những người nước ngoài

…..ngày, …..tháng…. Năm…

Kính gửi: ……………………………………………..(2)

Đề nghị quý phòng ban xem xét cung cấp thẻ nhất thời trú cho người nước xung quanh sau đây:

Số TTHọ tênGiới tínhNgày mon năm sinhQuốc tịchHộ chiếu sốVị trí công việc
       
       
       

(Tờ khai ý kiến đề nghị cấp thẻ tạm trú kèm theo)

 

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức(Ký, ghi rõ chúng ta tên, chức vụ, đóng góp dấu)

 Ghi chú:

(1) tên cơ quan, tổ chức 

(2) Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; cơ quan có thẩm quyền của cục Ngoại giao (đối với những người thuộc diện cấp cho thẻ trợ thì trú NG3).

– mẫu mã NA7 phát hành kèm theo Thông bốn 04/2015/TT-BCA

Mẫu (Form) NA7Ban hành kèm theo thông bốn số 04/2015/TT-BCA ngày thứ 5 tháng 01 năm 2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc—————

 ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:………………………………(1)

I. Fan bảo lãnh:

1- họ tên: ………………………………………………………………………………………………………..

2- Giới tính: Nam o Nữ o 3- Sinh ngày …..tháng. ….năm…………………….

4- Địa chỉ thường xuyên trú (theo sổ hộ khẩu): …………………………………………………………………

– Địa chỉ trợ thì trú (nếu có) ……………………………………………………………………………………..

5- Giấy minh chứng nhân dân/hộ chiếu số ………………………………………………………………

6- Nghề nghiệp:…………………………… Nơi thao tác làm việc hiện nay: …………………………………..

II. Bạn được bảo lãnh:

Số TT

Họ tên (chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh:

1- bảo hộ cho thân nhân nêu ở Mục II được cung cấp thẻ tạm trú theo tờ khai ý kiến đề nghị cấp thẻ lâm thời trú (kèm theo).

2- Tôi xin khẳng định những ngôn từ trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm trên …….ngày …..tháng ….năm…….Người bảo lãnh (ký, ghi rõ bọn họ tên)

 Ghi chú.

(1) Cục cai quản xuất nhập cư hoặc Phòng cai quản xuất nhập cảnh Công an tỉnh, tp nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan liêu hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã chỗ người bảo hộ thường trú chứng thực nội dung trên Mục I.

– chủng loại NA8 phát hành kèm theo Thông tứ 04/2015/TT-BCA: Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm thời trú

Ảnh –photo2×3 cmSee notes(2)

 

Mẫu (Form)NA8Ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)INFORMATION form FOR A TEMPORARY RESIDENT CARD

Dùng cho những người nước kế bên đang tạm trú tại Việt NamFor temporary residence foreigners in Viet Nam

 

1- Họ tên (chữ in hoa): ………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Tổng Hợp Những Điểm Tham Quan Miễn Phí Ở Singapore Đẹp Mê Ly Mà Không

Full name (in Capital letters)

2- Giới tính:

Nam o

Nữ o

3- Sinh ngày …. Mon …. Năm……………

Sex

Male

Female

Date of birth (Day, Month, Year)

4- Quốc tịch gốc:……………………………….. 5- Quốc tịch hiện tại nay:……………………………..

Nationality at birth Current nationality:

6- Nghề nghiệp/chức vụ:…………………………………

Occupation/ position

7- Hộ chiếu số …………………………………… Loại: Phổ thông o Công vụ o ngoại giao o

Passport Number  Type Ordinary  Official  Diplomatic

Cơ quan cấp:…………………………………………………. Có giá trị cho ngày …/…/ …

Issuing authority  Expiry date (Day, Month, Year)

8- Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở quốc tế trước khi nhập cư Việt Nam

Your residential and business address before coming to Viet Nam

– Địa chỉ cư trú Residential address: …………………………………………………………………….

– Nơi làm việc Business address ………………………………………………………………………..

9- Nhập cảnh vn ngày: …/ …/ ………. Qua cửa khẩu: …………………..

Date of the latest entry into Viet nam giới (Day, Month, Year) via entry port

Mục đích nhập cảnh: (3)………………………………………………………………………………………

Purpose of entry

10- Được phép trợ thì trú mang đến ngày:…../…../……

Permitted khổng lồ remain until (Day, Month, Year)

– Địa chỉ tạm bợ trú trên Việt Nam:………………………………………………………………………………..

Temporary residential address in Viet Nam

Contact telephone number/Email

11. Nội dung đề nghị Requests:

– cấp thẻ trợ thì trú có mức giá trị mang đến ngày …/… /….

To issue a Temporary Resident thẻ valid until (Day, Month, Year)

– Lý do Reason(s): (4) ………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết những câu chữ trên là đúng sự thật.

I declare lớn the best of my knowledge that all the above particulars are correct.

 

Làm tại:……………ngày…..tháng….năm ……Done at date (Day, Month, Year)

Người ý kiến đề xuất (ký, ghi rõ bọn họ tên)The applicant ’s signature and full name

Ghi chú Notes:

(1) Mỗi fan khai 01 bản kèm hộ chiếu cùng công văn bảo lãnh của cơ quan, tổ chức triển khai hoặc đơn bảo hộ của thân nhân; nộp trực tiếp trên cơ quan thống trị xuất nhập cảnh, cơ quan tất cả thẩm quyền của bộ Ngoại Giao (đối với những người thuộc diện cung cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3).

Submit in person one completed application form enclosed with passport & the sponsoring application by the hosting organisation/family relative at the Immigration Office or at the competent authority of the Ministry of Foreign Affairs (for those who are eligible for the Temporary Resident thẻ categorised as NG3)

(2) Kèm 02 hình ảnh mới chụp, độ lớn 2x3cm, fonts nền trắng, mặt quan sát thẳng, đầu nhằm trần, không đeo kính mầu (01 ảnh dán vào tờ khai và 01 hình ảnh để rời)

Enclose 02 recently-taken photos in 2×3 centimet size, with white background, front view, bare head without sunglasses (one photo on the form and the other separate).

(3) Ghi rõ vào thao tác gì ở việt nam hoặc thăm người thân.

Specify business purpose in Vietnam or family visit purpose.

(4) Ghi rõ lý do: làm việc, lao động, đầu tư, tiếp thu kiến thức hoặc thăm người thân trong gia đình và kèm theo sách vở chứng minh

Specify the reasons whether it is business, labour, investment, study or family visit and enclose supporting documents.

Có phải đk tạm trú cho những người nước không tính không? Đăng ký kết ở đâu? Thủ tục như vậy nào? Mời Quý bạn đọc theo dõi bài viết Đăng ký tạm trú cho tất cả những người nước ngoài

3. Lưu ý khi làm cho mẫu đơn xin tạm thời trú cho tất cả những người nước ngoài 

– hiện tại nay, có rất nhiều mẫu solo xin nhất thời trú cho người nước ngoài không chính xác về nội dung. Vày đó, quý người sử dụng cần kiểm tra cảnh giác để tránh sự cố đơn không đúng, không được với quy định pháp luật;

– thực hiện mẫu solo được phát hành kèm theo Thông bốn 04/2015/TT-BCA;

– khi điền tin tức mẫu đối chọi xin lâm thời trú cho người nước ngoài chỉ điền 01 màu sắc mực, ko điền nhiều màu mực không giống nhau;

– Chữ viết rõ ràng;

– các thông tin điền cần kiểm tra bao gồm xác, kị soi sót tuyệt tẩy xóa;

– Đọc kỹ các nội dung chú thích tại chủng loại đơn.

4. Những câu hỏi thường gặp

4.1 Ai là người thực hiện việc đk tạm trú cho những người nước ngoài?

Căn cứ theo pháp luật tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tứ 53/2016/TT-BCA, đại diện thay mặt cơ sở tồn tại hoặc người được ủy quyền, fan được giao trực tiếp quản lý, điều hành quản lý cơ sở lưu lại trú tiến hành khai báo lâm thời trú cho người nước bên cạnh đến tạm bợ trú tại các đại lý lưu trú.

4.2 Có tiến hành khai báo nhất thời trú cho người nước ngoài thông qua Trang thông tin điện tử được không?

Người khai báo tạm bợ trú truy vấn Trang tin tức điện tử về khai báo tin tức tạm trú của Phòng thống trị xuất nhập cư Công an tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương điểm đặt cơ sở tồn tại để thực hiện việc khai báo trợ thì trú

4.3 doanh nghiệp Luật ACC có cung cấp dịch vụ support về mẫu đối kháng xin trợ thời trú cho những người nước ngoài không?

Hiện là công ty luật uy tín với có các văn phòng dụng cụ sư cũng như cộng tác viên khắp những tỉnh thành bên trên toàn quốc, công ty Luật ACC thực hiện việc cung cấp các thương mại dịch vụ tư vấn pháp luật cho khách hàng hàng, trong các số ấy có thương mại & dịch vụ làm support về mẫu 1-1 xin trợ thì trú cho những người nước ngoài uy tín, trọn gói mang lại khách hàng.

Xem thêm: Xe Hoa Mai Vip Sài Gòn Đi Vũng Tàu, Nhà Xe Hoa Mai

4.4 ngân sách chi tiêu dịch vụ hỗ trợ tư vấn về mẫu đối kháng xin nhất thời trú cho tất cả những người nước ngoài của công ty Luật ACC là bao nhiêu?

Công ty luật ACC luôn báo giá bán trọn gói, nghĩa là không phát sinh. Luôn bảo đảm an toàn hoàn thành các bước mà người tiêu dùng yêu cầu; cam kết hoàn tiền ví như không tiến hành đúng, đủ, đúng mực như gần như gì đã giao kết ban đầu. Nguyên lý rõ trong vừa lòng đồng cam kết kết.

Trên đấy là những tin tức về mẫu 1-1 xin tạm bợ trú cho những người nước ngoài theo luật của pháp luật hiện hành mà shop chúng tôi cung cấp cho đến người tiêu dùng hàng. Trường hợp có ngẫu nhiên vấn đề vướng mắc như thế nào hay mong muốn dùng dịch vụ thương mại soạn đối chọi xin trợ thì trú cho tất cả những người nước ngoài, hãy contact với doanh nghiệp luật ACC và để được hỗ trợ: