ĐƠN XIN CAM ĐOAN

  -  

Download Mẫu cam đoan - Mẫu cam đoan, cam kết thực hiện hiện công việc, nghĩa vụ cá nhân


Giấy cam đoan biểu mẫu thủ tục hành chính dùng để cam kết một công việc gì đó trong khoảng thời gian nhất định của bản thân hay một cá nhân tổ chức nào đó. Nội dung mẫu giấy cam đoan phải được trình bày rõ ràng thông tin, nội dung của người làm cam đoan.

Bạn đang xem: đơn xin cam đoan


Mẫu giấy cam đoan là mẫu giấy cam đoan được sử dụng vào mục đích cam đoan của một cá nhân nào đó để mượn hồ sơ, phục vụ cho việc khi tiến hành tham gia bảo hiểm xin làm việc tại một cơ quan hay một đơn vị nào đó...mẫu giấy cam đoan là một văn bản có giá trị pháp lý do vậy trong quá trình soạn mẫu giấy cam đoan người soạn thảo phải đảm bảo tính chính xác, tính khách quan.

Mẫu giấy cam đoan, trong nhiều trường hợp còn gọi là mẫu cam kết là mẫu giấy có giá trị pháp lý giữa bên cam đoan cần phải thực hiện đúng nội dung cam đoan trong thỏa thuận về thời gian, cách thức…mẫu giấy cam kết có giá trị hiệu lực pháp lý và có chữ ký cam kết đã được công chứng hoặc chứng thực trước cơ qua pháp luật.

Nội dung mẫu giấy cam đoan trong quá trình trình bày phải đảm bảo các nội dung như: Nội dung cam đoan, thời gian cam đoan ví dụ như là:


*

Download Mẫu cam đoan

 

Thời gian cam đoan thực hiện nghĩa vụ đầy đủ đối với các cơ quan thuế.

Thanh lý mọi hợp đồng đã ký kết với các tổ chức, cá nhân

Thực hiện nghĩa vụ của người lao động.

Xem thêm: Vom Delegierten Der Sozialistischen Moderne Zum Gläubigen Zuwanderer

Không có nợ nần với bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.

Thông tin của các cá nhân khi tiến hành viết bản cam đoan như:

Tên cá nhân/tổ chức: Ghi rõ tên cá nhân hoặc tổ chức, cơ quan

Mã số thuê: nếu có sẽ phải trình bày đầy đủ với các tổ chức, cơ quan

Số chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp.

Địa trỉ cứ trú/ cư ngụ

Nơi làm việc

Số điện thoại liên hệ

Ngoài ra ở trong phần nội dung của mẫu giấy cam đoan cũng cần ghi rõ cụ thể các vấn đề cam đoan, cam kết, và trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, và cuối cùng là xác nhận của các bên tham gia cam đoan.

Xem thêm:

Để có những hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn về mẫu giấy cam đoan cho mượn hồ sơ, Tải Miễn Phí đã cập nhật nội dung mẫu giấy cam đoan, nếu bạn đọc có nhu cầu sử dụng có thể tải mẫu giấy này về để sử dụng để để đáp ứng được yêu cầu về nội dung công việc. 

Để giúp bạn đọc có được biểu mẫu cụ thể về mẫu cam đoan bạn có thể xem nội dung của mẫu giấy cam đoan của tác giả trong đó chứng minh một sản phẩm thuộc quyền sở hữu của mình, mục đích của mẫu giấy cam đoan của tác giả là nhằm tránh các tranh chấp về bản quyền tác phẩm.