Đề nghị khen thưởng đột xuất

  -  
*Bạn đang xem: đề nghị khen thưởng đột xuất

*

*

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua và Bằng khen cấp Bộ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị) pdf


... hình thức khen thưởng trong 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.vv… + Đối với đề nghị phong ... Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. - (3): Đơn vị hành chính, ... trước thời điểm đề nghị; ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học),...


Xem thêm: Tây Nguyên Gồm 5 Tỉnh Tây Nguyên, Khám Phá Vẻ Đẹp Của Tây Nguyên Việt Nam

*

Đề nghị khen thưởng thành tích đột xuất: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ,Huân chương các loại pptx


*

Tài liệu Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đoàn thể doc
Xem thêm: Hồ Sơ Xin Cấp Phù Hiệu Xe Tải, #1 Thủ Tục Cấp Phù Hiệu Xe Tải

... được khen thưởng - Kê khai các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng từ Bằng khen ... IV/ Kỷ luật - Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có) XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ HOẶC UBND XÃ (PHƯỜNG) NƠI CƯ TRÚ (Ký tên đóng ... tác tổ chức hoặc cán bộ lưu giữ hồ sơ, lý lịch tóm tắt quá trình công tác của đối tượng đề nghị khen thưởng (ghi rõ tên, chức vụ người tóm tắt quá trình công tác) - Bản Báo cáo thành tích...