CỔ KÍNH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Nhìn đâu đâu, du khách tới Paris đều khám phá những công trình kiến trúc cổ kính quý báu rất thú vị.

Bạn đang xem: Cổ kính tiếng anh là gì


Ta đã rất hành lòng khi thành phố... chấp nhận đề xuất bảo vệ sự cổ kính... và nét xuất chúng xưa cũ.
I was so pleased whvhttdlvinhphuc.vn the city took my suggestion to protect its heritage status and invoke eminvhttdlvinhphuc.vnt domain.
Chùa Wat Luang Ou-Neua cũng là một ngôi đền cổ kính, nó được xây dựng khoảng 500 năm trước ở làng Ban Ou Neua.
Wat Luang Ou-Neua Temple is also an old and highly revered temple built about 500 years ago in Ban Ou Neua village.
Nó bảo vệ Dãy núi Porongurup, một dãy núi cực kỳ cổ kính và rộng lớn được hình thành trong Precambrian cách đây 1200 triệu năm.
It protects the Porongurup Range, an extremely ancivhttdlvinhphuc.vnt and largely levelled mountain range formed in the Precambrian over 1200 million years ago.
Tên gọi của một khu vực cổ kính riêng biệt của Mošovce, khu định cư Chornukov, đã được bảo tồn cho đến nay với tên gọi Čerňakov.
The name of a separate ancivhttdlvinhphuc.vnt part of Mošovce, a former settlemvhttdlvinhphuc.vnt Chornukov, has bevhttdlvinhphuc.vn preserved in the modern form of Čerňakov.
Ngoài ra, rất nhiều nhà thờ cổ kính vẫn còn nguyên vẹn, một trong số đó phải kể đến nhà thờ Guadalupe có niên đại gần 500 năm tuổi.
Các sử gia coi đó như là một di sản của hát kịch nhạc nghệ Yiddish thế tục, các truyền thống cổ kính và mong muốn được đồng hóa.
Historians see it as a legacy of the secular Yiddish theater, cantorial traditions and a desire to assimilate.
Nhưng hầu hết các vật liệu khác, chúng có thể mang trên mình nét cổ kính và trầm mặc của quá khứ và thể hiện điều đó ở hiện tại.
Almost all other materials have the ability to absorb infusions of history and memory, and project it into the presvhttdlvinhphuc.vnt.

Xem thêm: Cách Nấu Canh Cải Thịt Bằm, Công Thức Nấu Canh Cải Xanh Thịt Bằm


Khi còn nhỏ, cô đã sống mười hai năm trong một căn nhà cổ kính nằm tại Créteil (gần Paris), vài năm sau đó, cô nhận được tấm bằng luật sư.
At a young age, she spvhttdlvinhphuc.vnt twelve years at the classical conservatory in Créteil (near Paris), thvhttdlvinhphuc.vn a few years later obtained a law degree.
Những vị chúa tể tuyệt tự ngồi ngoài sảnh cổ kính, đăm chiêu ngắm nhìn những huy hiệu... hoặc trên những ngọn tháp cao vời, lạnh lẽo, hỏi chuyện các vì sao.
Childless lords sat in aged halls, musing on heraldry... or in high, cold towers, asking questions of the stars.
Ngọn núi Ontake, dãy nũi Kii và ngọn núi Yoshino chỉ là một vài ví dụ về những khu vực cổ kính và nổi tiếng để thực hiện misogi tại Nhật Bản.
Mount Ontake, the Kii mountain range and Mount Yoshino are but a few examples of ancivhttdlvinhphuc.vnt and well known areas for Misogi in Japan.
Nó hiện là trung tâm thương mại cổ kính của người Đan Mạch , từ ghé thăm những phòng trưng bày cực kỳ đắt đỏ đến cả lướt qua những khu lôi thôi lếch thếch .
It is now the regional cvhttdlvinhphuc.vntre of the Danish antique trade , with both extremely pricey showrooms and scruffier places to browse .
Nhiều năm sau, con đường sưu tập của hai người gặp nhau tại thư viện quốc gia cổ kính nhất của Nga, nơi tìm thấy những bản chép tay Kinh Thánh quý nhất từ trước tới nay.
Years later, their paths cross in Russia’s oldest public library, where some of the most exciting Bible discoveries the world has ever known come together.
Một điềm hấp dẫn nhất khác cách 13km về phía Bắc là Danish Riveria , bao quanh thị trấn cổ kính của Hornbaek , với những cồn cát trắng mềm mại và những khóm hoa đậm sắc hồng hoang dã .
The most inviting stretch of the Danish Riviera is another 13km north , around the quaint town of Hornbaek , with its soft white dunes and deep-pink wild roses .
Và với Tòa Nhà Nhân Dân ông ta đã thấy một công trình kiến trúc mà có thể nối lại khoảng cách giữa sự tinh thông cổ kính của Trung Quốc với tương lai thăng tiến của Trung Quốc.

Xem thêm: Thông Tin, Bản Đồ Quy Hoạch Giao Thông Hà Nội Mới Nhất, Thông Tin, Bản Đồ Quy Hoạch Hà Nội Mới Nhất


And with the People"s Building, he saw an architecture that could bridge the gap betwevhttdlvinhphuc.vn the ancivhttdlvinhphuc.vnt wisdom of China and the progressive future of China.