Chuyển đổi quyền sử dụng đất

  -  
*

...các loại khủng hoảng pháp luật, nắm thời cơ làm cho nhiều...

Bạn đang xem: Chuyển đổi quyền sử dụng đất


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mượt THƯ VIỆN PHÁP.. LUẬT
*

*
Mẫu hợp đồng

HỢPhường ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

HỢP. ĐỒNG SỐ: …………………CĐ

………, ngày…..tháng…..năm…..

 

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

1. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm.......................

- Chứng minh nhân dân số:........................do:.......................................cấp cho ngày…tháng…năm.......

- Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………………………

- Diện tích khu đất đưa đổi: ……………………………..m2

- Loại đất: …………………………………………………………….Hạng đất (ví như có) ...............................

- Thửa số: …………………………………………………………………………………………………………

- Tờ phiên bản đồ dùng số: …………………………………………………………………………………………………

- Thời hạn thực hiện đất còn lại: …………………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận quyền áp dụng khu đất số: ………………..vì chưng................................................................ cấp cho ngày......tháng .....năm………

 

2. Ông (Bà): ................................................................................................sinh năm.......................

- Chứng minc nhân dân số:........................do:.......................................cấp cho ngày…tháng…năm.......

- Nghề nghiệp: …….……………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………………………

- Diện tích đất đưa đổi: ……………………………..m2

- Loại đất: …………………………………………………………….Hạng khu đất (nếu có) ...............................

- Thửa số: …………………………………………………………………………………………………………

- Tờ phiên bản đồ số: …………………………………………………………………………………………………

- Thời hạn thực hiện khu đất còn lại: ………………………………………………………………………………

- Giấy chứng nhận quyền thực hiện khu đất số: ………..bởi................................cấp cho ngày......tháng .....năm…

 

3. Hai mặt độc nhất vô nhị trí triển khai các khẳng định sau đây:

a) Hai bên tốt nhất trí biến hóa các thửa khu đất đang miêu tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I  hòa hợp đồng này.

b) Chuyển khu đất lẫn nhau theo như đúng diện tích, đúng thực trạng, đúng thời hạn cùng không thiếu làm hồ sơ tất cả tương quan mang lại thửa đất.

Xem thêm: Giày Balenciaga Triple S Phối Đồ Với Giày Balenciaga Nam "Cực Ấn Tượng"

c) Nộp không thiếu thốn chi phí áp dụng đất, lệ giá tiền trước bạ ghi nợ trước đó (ví như có), lệ chi phí địa chủ yếu, thuế gửi quyền sử dụng (nếu có). 

d) Bên nào ko thực hiện đầy đủ những câu chữ đã ký kết kết vào bạn dạng hợp đồng này vì chưng lỗi của bản thân mình thì vị trí kia phải bồi hoàn thiệt sợ hãi vày lỗi tạo ra theo luật pháp của luật pháp.

 

4. Quyền cùng nghĩa vụ vủa các bên:

4.1. Nghĩa vụ của những mặt thay đổi quyền sử dụng đất

a) Chuyển giao đất cho nhau đầy đủ diện tích, đúng hạng khu đất, nhiều loại đất, địa điểm, số hiệu với chứng trạng khu đất nlỗi vẫn thoả thuận;

b) Sử dụng khu đất đúng mục đích, đúng thời hạn;

c) Chịu lệ phí về việc chuyển đổi quyền thực hiện khu đất đối với diện tích đất nhưng mà mình được chuyển đổi với thực hiện các nhiệm vụ của người tiêu dùng đất theo hình thức của pháp luật;

d) Tkhô giòn tân oán tiền chênh lệch, giả dụ cực hiếm quyền áp dụng khu đất thay đổi của một mặt cao hơn nữa, trừ ngôi trường vừa lòng gồm văn bản không giống.

4.2. Quyền của những mặt biến hóa quyền áp dụng đất

a) Yêu cầu bên đó giao đất đầy đủ diện tích S, đúng hạng khu đất, các loại khu đất, vị trí, số hiệu cùng triệu chứng khu đất nlỗi sẽ thoả thuận;

b) Yêu cầu bên kia giao cho mình toàn thể sách vở đúng theo pháp về quyền áp dụng đất;

c) Được cấp thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đang đưa đổi;

d) Được áp dụng khu đất theo như đúng mục tiêu, đúng thời hạn.

 

5. Quyền của bên sản phẩm công nghệ bố đối với thửa đất thay đổi (trường hợp có):

 

6. Thỏa thuận về gia tài nối sát cùng với thửa đất biến hóa (ví như có)

Hợp đồng này lập tại ...................ngày.... mon.... năm ...... thành ........ phiên bản cùng có giá trị tương đồng, gồm hiệu lực Tính từ lúc ngày được Ủy ban nhân dân cấp cho tất cả thẩm quyền sau đây chứng thực.

 

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI(Ký cùng ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Nội dung xác thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị xã chỗ gồm đất gửi đổi:

- Về sách vở và giấy tờ sử dụng: …………………………………………………………………………….

- Về thực trạng thửa đất: ………………………………………………………………………….

Chủ thực hiện đất: ………………………………………………………………………………….

Loại đất: …………………………………………………………………………………………….

Diện tích: ……………………………………………………………………………………………

Thuộc tờ phiên bản vật số: ………………………………………………………………………………

Sồ thửa đất: ………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Thông Tin Tuyển Dụng Công Chức, Viên Chức Của Thanh Tra Chính Phủ

Đất áp dụng ổn định, không tồn tại ttrẻ ranh chấp: …………………………………………………..

- Về ĐK chuyển đổi: ………………………………………………………………………

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............(ghi rõ bọn họ thương hiệu, cam kết cùng đóng dấu)