Mixcloud

  -  
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Bạn đang xem: Mixcloud

*
Báo cáo đoạn Clip này
A Di Đà PhậtQuý khách hàng vào đường truyền tiếp sau đây, nhằm gọi bài viết "Khulặng Tu Pháp Môn Tịnh Độ" của Cư Sĩ Thiện nay Thông, siêu hay:http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-70_4-5681_5-50_6-2_17-190_14-1_15-1/Nguyện Sanh Tây Phương Tịnh Độ TrungCửu Phẩm Liên Hoa Vi Prúc Mẫu Hoa Knhị Kiến Phật Ngộ Vô SanhBất Thối hận Bồ Tát Vi quý khách hàng Lữ


Xem thêm: Biện Pháp Quản Lý Sâu Năn Hại Lúa, Quy Trình Kỹ Thuật Quản Lý Sâu Năn Hại Lúa

*

*Xem thêm:

dinhthiphuong Đã thêm 5 thời gian trước đó cung tuyệt va bat khoc Dương Quốc Hùng Đã thêm 6 năm trước đó A Di Đà Phật! Con Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc. psi mê van kkhô nóng Đã thêm 6 thời gian trước đó A DI DA PHAT Vu Tuan Đã thêm 6 năm ngoái đó Tac gia cua đoạn đoạn Clip này có thể góp Cửa Hàng chúng tôi hỗ trợ bản chỉ bao gồm giờ đồng hồ niệm Phật, ko bao gồm tiếng nhạc đệm được không ạ vuhuytoan Đã thêm 7 năm trước đó a di da phat VIET HA Đã thêm 7 thời gian trước đó A DI DA PHAT xaydunghienan Đã thêm 7 năm ngoái kia Có File mp3 của đoạn phim này ko add ơi? MÌnh mong mỏi chxay vào máy nghe khiếp mang lại bà nội nghe.Nếu có thì mang lại xin link nhé! nguyen giang Đã thêm 8 năm ngoái kia xuc dong qua. duong ve que huong. huhu. Mai Kha Đã thêm 8 năm kia kia A DI ĐÀ PHẬT lehanh_th90 Đã thêm 8 năm trước kia phật dạy dỗ ta cảm ơn tất cả đông đảo không thắng cuộc ..cảm ơn đều khổ sở ..cảm ơn các điều không may mắn ..hãy luôn miểm cười cợt vs cs ..niệm a di đà phật ,a di đà phật .... oanhvo Đã thêm 8 thời gian trước đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Hoàn Đã thêm 8 năm trước đó Niệm phật về Sự là niệm Hồng danh đức Phật Di đà sinh hoạt nhân loại Tây Phương rất lạc, về Lý là quay về trường đoản cú tánh A Di Đà của bản thân mình với vô lượng Phật vô lượng chúng sinh.Lý Sự viên dung.Vì vậy luôn luôn Tâm niệm chánh niệm. ĐẠI Đã thêm 8 năm ngoái đó NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT huuha Đã thêm 8 năm trước kia Con nghe niem Phat, long bé that bot bao to Lucy Nguyen Đã thêm 8 năm kia kia A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ...A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Minh Chánh Đã thêm 8 năm ngoái kia nhạc niệm rất hay. Con luôn niệm phật không thối gửi để bạn dạng thân với chúng sinh vào sáu cõi về Cực Lạc cơ mà đấng Từ phụ sẽ hóng. Tên của người sử dụng Đã thêm 8 năm kia đó rat giỏi