www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 534401
Đang truy cập: 42
Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2009 (04/12/2009 15:27)

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số: 79 /BC-VHTTDL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2009

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2009


Sau hơn một năm hợp nhất Sở, thực hiện chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, công tác sắp xếp cán bộ và kiện toàn tổ chức các phòng ban chuyên môn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong ngành, sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được những thành tựu nhất định đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh.

Căn cứ công văn số 79-HĐ/TG ngày 19/11/2009 của Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2009, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2009

1. Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh được tổ chức với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Tuyên truyền cổ động trực quan, trưng bày triển lãm, thông tin lưu động, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và giao lưu Văn nghệ - thi đấu TDTT… đã đáp ứng yêu cầu từng bước nâng cao khả năng thụ hưởng các giá trị văn hóa tinh thần trong nhân dân. Đặc biệt là trong các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng xuân”, phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Kỷ Sửu; Kỷ niệm các Ngày lễ lớn và tổ chức Lễ hội truyền thống trên địa bàn.

2. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực của ngành.

+ Tập trung chỉ đạo hoàn thành các Quy hoạch, kế hoạch và một số văn bản Quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện các Kế hoạch, Quyết định đã ban hành trên từng lĩnh vực cụ thể: Quy hoạch phát triển Dịch vụ Karaoke - vũ trường: Quy hoạch chi tiết về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch đầu tư xây dựng các thiết chế Văn hóa - Thể thao ở LVH trọng điểm của tỉnh; Quy hoạch đầu tư Tu bổ, tôn tạo các Di tích LS-VH (Cụm Di tích) tiêu biểu của tỉnh: Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên (Đền Thượng), Đền Thõng - Khu di tích Tây Thiên, Đền thờ Trần Nguyên Hãn, xã Sơn Đông huyện Lập Thạch, Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức- Chùa Kim Tôn xã Đồng Quế huyện Sông Lô …

Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định của UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ Di vật, Cổ vật trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/2007/NQ-HĐND ngày 19/12/2007 của HĐND tỉnh về chính sách đối với Huấn luyện viên, Vận động viên TDTT và chế độ chi tiêu cho các Giải thi đấu TDTT…Kiểm tra đánh giá thực trang việc quy hoạch dành quỹ đất xây dựung thiết chế Văn hóa- Thể thao cơ sở, đề xuất với UBND tỉnh về cơ chế bồi thường giải phóng mặt bằng để có đất xây dựng và cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế Văn hóa- Thể thao ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ III tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 năm 2010; Kế hoạch phát triển Du lịch Vĩnh Phúc thực hiện Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV.

- Công tác Thanh tra - kiểm tra chuyên ngành, liên ngành trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Văn hóa - Du lịch, tổ chức, quản lý lễ hội trên địa bàn được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan của tỉnh đã kịp thời ngăn chặn và xử lý các vi phạm giữ được sự ổn định không phát sinh những vấn đề bức xúc nổi cộm trong các hoạt động Văn hóa - Dịch vụ Văn hóa- Du lịch trên địa bàn. Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra 124 cơ sở kinh doanh DVVH, kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú Du lịch, phạt cảnh cáo, đình chỉ kinh doanh Karaoke 27 cơ sở, yêu cầu tháo dỡ 53 trường hợp vi phạm thực hiện quảng cáo, 12 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ - khách sạn, tạm giữ 103kg và tịch thu 3.832 đĩa CD-VCD in sao trái phép. Phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 47.500.000đ.

Duy trì các chế độ thông tin báo cáo theo quy định và tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ 3 tháng/ lần thực hiện luân phiên giữa các huyện thị, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của ngành, đặc biệt tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản của Bộ mới ban hành về Chiến lược phát triển Văn hóa đến năm 2020; Công tác xây dựng và phát triển Văn học- nghệ thuật trong thời kỳ mới theo Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và 03 Luật (Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa) cho cán bộ các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và một số cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện Khu vực các tỉnh phía Bắc. Phối hợp với Thanh Tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch mở lớp tập huấn pháp luật về công tác quản lý trong lĩnh vực Dịch vụ Văn hóa - Du lịch cho đội ngũ cán bộ nghiệp vụ thuộc Sở, Phòng VH&TT các huyện, thành, thị và các chủ cơ sở kinh doanh Khách sạn - cơ sở lưu trú Du lịch trên địa bàn.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động của ngành chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn gắn với 60 năm thành lập tỉnh và Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010. Tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho 70 cá nhân trong và ngoài ngành có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển của ngành nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống 28/8.

3. Các hoạt động sự nghiệp của ngành được tổ chức theo hướng chuyển mạnh về cơ sở.

+ Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá: Hoàn thành hồ sơ xếp hạng 17 Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh. Kiểm kê, tổng hợp số liệu di tích trên địa bàn huyện Lập Thạch và thành phố Vĩnh Yên, khảo sát lập Dự án chống mối đề nghị Cục Di sản văn hoá - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp kinh phí cho 05 Di tích. Hướng dẫn các địa phương tu bổ 07 Di tích bằng nguồn vốn chống xuống cấp di tích theo Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2009. Mở lớp tập huấn về quản lý và phát huy các giá trị văn hoá vật thể, văn hoá phi vật thể tại thành phố Vĩnh Yên. Nghiên cứu xây dựng kịch bản: Lễ hội Đền Thính - xã Tam Hồng (Yên Lạc), lễ hội Rước nước - đền Ngự Dội - xã Vĩnh Ninh (Vĩnh Tường). Phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tiến hành khai quật Khảo cổ học khu nền chùa cổ Kim Tôn (xã Đồng Quế, huyện Sông Lô).

Tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên (di tích Đền Thượng) khu di tích - danh thắng Tây Thiên; Khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa lễ hội Tây Thiên và Dự án cáp treo.

Nghiên cứu sưu tầm tư liệu, hình ảnh phục vụ các triển lãm chuyên đề về Lễ hội Tây Thiên; kỷ niệm 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên. In và xuất bản sách “Những lần Bác Hồ về thăm Vĩnh Phúc”; Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Tam Đảo – Di sản văn hóa và Tiềm năng du lịch” .

Phục chế, trao đổi và tiếp nhận bổ sung 1.060 sưu tập hiện vật bảo tàng từ các cuộc khai quật KCH, Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, các nhà sưu tập cổ vật, cán bộ lão thành Cách mạng và cán bộ đi B của tỉnh hiến tặng. Lập danh mục lưu trữ, bảo quản thông tin dữ liệu 1000 hình ảnh, tư liệu phục vụ cho công tác ứng dụng tin học trong quản lý hiện vật bảo tàng. Duy trì thường xuyên hệ thống trưng bày thường trực bảo tàng tỉnh, đón và phục vụ 10.000 lượt khách tham quan.

- Thực hiện luân chuyển sách 4 đợt tới 45 Thư viện cơ sở và 39 điểm Bưu điện văn hoá xã với tổng số 24.510 bản sách duy trì luân chuyển sách thường xuyên tới 26 Thư viện cơ sở với 10.695 bản sách. Bổ sung 9.338 bản sách mới, cập nhật hàng ngày 80 loại báo, tạp chí. Biên soạn thư mục Địa chí Vĩnh Phúc sưu tầm từ các loại báo, tạp chí có nội dung phản ánh về Vĩnh Phúc phục vụ nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu lịch sử địa phương và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phát triển kinh tế. Thực hiện cấp sách theo chương trình mục tiêu năm 2009 cho 6 Thư viện cấp huyện với tổng số 6.261 bản sách. Cấp mới 875/2300 thẻ bạn đọc, phục vụ 110.000 lượt độc giả.

- Tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân trên địa bàn với tổng số 399 buổi , trong đó phục vụ chính trị 26 buổi, phục vụ miền núi 230 buổi, khu vực nông thôn 133 buổi và khu công nghiệp 10 buổi. Chiếu phim lưu động trong các trường học tại 24 trường THCS và THPT với 48 buổi phục vụ trên 10.000 lượt học sinh và chiếu phim doanh thu tại Rạp54 buổi đạt 65.720.000đồng.

- Hoạt động biểu diễn của các Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp: Chèo, Ca múa nhạc với tổng số 205 buổi diễn trong đó 168 buổi phục vụ nhân dân các xã miền núi, 39 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị - đối ngoại, 12 buổi phục vụ Công nhân ở các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn. Trong đó đã dàn dựng và công diễn các chương trình vở diễn mới như: Hoạt cảnh chèo “Tây Thiên Quốc Mẫu”, vở diễn “Hoa Khôi dạy chồng”,”Trang chủ Sơn Đông”; Chương trình ca múa nhạc: “Vĩnh phúc - Cánh cửa tương lai”, “Giai điệu Quê hương”.

+ Hoạt động Thể dục - Thể thao quần chúng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng các CLB Thể dục Thể thao, phong trào tập luyện TDTT.

- Tổ chức tốt giải thi đấu thể thao “Mừng Đảng - mừng Xuân” với các môn Thể thao: Kéo co - Cờ tướng - Vật dân tộc, Bóng đá… Phối hợp với các ban, ngành: Liên đoàn lao động, cơ quan Dân chính Đảng tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh… tổ chức tốt các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn Trọng tài ở các bộ môn tham gia thi đấu và hướng dẫn các huyện, thành, thị xã, các đơn vị điểm của tỉnh triển khai tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường thị trấn và cấp huyện tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ III. Đến nay 9/9 huyện, thành thị đã xây dựng Kế hoạch chỉ đạo, tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cơ sở tại các đơn vị điểm trên địa bàn. Đến nay các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc và Thị xã Phúc Yên đã hoàn thành 100% các xã, thị trấn tổ chức xong đại hội TDTT cơ sở và tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp huyện. Các huyện còn lại sẽ tiến hành Đại hội TDTT cấp huyện theo kế hoạch vào quý IV-2009.

+ Hoạt động Thể thao thành tích cao: Triển khai kế hoạch tập huấn các đội tuyển thể thao và tham gia thi đấu các giải Toàn quốc và Khu vực giành 19 Huy chương các loại với 02 Huy chương Vàng, 05 Huy chương Bạc, 12 Huy chương Đồng ở các bộ môn như: Giải vô địch Wushu đạt 03 huy chương (01HCV, 02 HCĐ) Giải vô địch Vật dân tộc tại Hà Nội đạt 02 Huy chương (01 HCV, 01HCĐ), giải vô địch Pencaksilat đạt 03 Huy chương đồng, giải Tay súng xuất sắc và kiểm tra bổ sung VĐV bắn súng cho đội tuyển Quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện TTQG Hà Nội.

- Tập huấn các đội tuyển tham gia các giải thi đấu như giải Bán kết Bóng chuyền Nữ hạng A1 tại Quảng Trị, giải Karatedo tại Cần Thơ, giải Vô địch Điền kinh các lứa tuổi trẻ Quốc gia năm 2009; Cử đội tuyển Wushu đi tập huấn tại Quảng Tây - Trung Quốc…

- Phối hợp với Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tổ chức giải Bóng bàn các cây vợt xuất sắc Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đăng cai tổ chức giải Cúp CLB Pencaksilat toàn quốc tại Vĩnh Phúc.

- Duy trì huấn luyện thường xuyên các đội tuyển Thể thao để tham gia thi đấu Đại hội TDTT Toàn quốc và các giải thi đấu. Đào tạo năng khiếu các lớp: Cầu lông, Điền kinh, Vật dân tộc, Quần vợt, Pencaksilat, Karatedo, Wushu… với tổng số 150 học sinh.

- Toàn tỉnh có 23 VĐV đạt đẳng cấp Quốc gia gồm 13 VĐV Kiện tướng và cấp I Quốc gia 10 VĐV dự bị Kiện tướng. Đóng góp 10 VĐV cho đội tuyển Quốc gia.

+ Hoạt động Xúc tiến quảng bá Du lịch: Bước đầu nghiên cứu, khảo sát xây dựng các Tuor - Tuyến du lịch nội địa thu hút du khách thăm quan các loại hình du lịch Làng nghề, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh...Tổ chức giới thiệu, quảng bá về du lịch gắn với các sự kiện, hoạt động tiêu biểu như: Phối hợp với các Đoàn làm phim - Đài THVN xây dựng kịch bản làm phim về Lễ hội Tây Thiên và Quốc mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc phát trên sóng truyền hình VTV1; phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Tam Đảo - Di sản Văn hóa và Tiềm năng Du lịch”; phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, UBND huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả khai quật khảo cổ học Di tích nền Chùa cổ Kim Tôn (giai đoạn1) trước khi xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Đức tại xã Đồng Quế huyện Sông Lô.

4. Công tác xây dựng đời sống Văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống Văn hóa” được chú trọng nâng cao về chất lượng, hiệu quả.

- Ngành đã tham mưu với Ban chỉ đạo của tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện xây dựng GĐVH-LVH-ĐVVH , tiến hành bình xét, Công nhận các danh hiệu Văn hóa và đề nghị UBND tỉnh Quyết định tặng thưởng danh hiệu cho 36 làng (thôn- khu phố) 12 đơn vị Văn hóa và 126 Gia đình Văn hóa tiêu biểu - xuất sắc. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng Làng văn hóa và tuyên dương làng Văn hóa tiêu biểu của tỉnh năm 2009.

- Xây dựng chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao góp phần nâng cao đời sống Văn hóa tinh thần trong CNVC - LĐ, bước đầu đã tổ chức lựa chọn 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh, làm mô hình điểm năm 2009 và tổ chức Liên hoan tiếng hát Công nhân viên chức lao động chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2009).

- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai xây dựng mô hình gia đình phát triển bền vững. Các CLB - nhóm Phòng chống bạo lực gia đình các xã, phường, đơn vị chỉ đạo điểm về thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình trẻ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ nhất nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt nam 28/6. Tổ chức Hội thi Văn hoá - Thể thao Gia đình toàn tỉnh lần thứ III tại huyện LậpThạch. Tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng Sông Hồng lần thứ nhất năm 2009 tại Thái Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen toàn đoàn cùng bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về Hội thi tuyên truyền cổ động thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X của BCH Trung ương Đảng về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 03 LVH xuất sắc của tỉnh về phong trào xây dựng LVH (làng Tảo Phú, xã Tam Hồng; làng Vũ Di, xã Vũ Di, làng Đình Chu, xã Đình Chu); Tổng cục Du lịch tặng giấy khen về nội dung triển lãm, quản bá Du lịch và 01 huy chương Bạc ở nội dung ẩm thực - thi “Bàn tay vàng”.

- Chỉ đạo các địa phương (đơn vị chủ đầu tư) lập Dự án đầu tư xây dựng thiết chế Văn hóa- Thể thao ở 04 LVH trọng điểm năm 2009 trình UBND tỉnh phê duyệt: Làng Vân Hội- xã Vân Hội, làng Lai Sơn phường Đồng Tâm; làng Quan Tử - xã Sơn Đông; làng Gò Dùng- xã Hải Lựu. Hiện có 11 làng được tỉnh đầu tư với tổng kinh phí 29 tỷ đồng cùng với nguồn vốn do địa phương huy động đến nay 05 công trình Trung tâm Văn hóa- Thể thao đã hoàn thành đưa vào sử dụng (làng Trung Hà, Tảo Phú, Tứ Trưng, Vũ Di, Bình Sơn). Năm 2009 có 05 NVH xã và 97 NVH thôn xây mới. Toàn tỉnh hiện có 117 NVH xã/137 xã, phường, thị trấn và 1122 NVH thôn/1.368 thôn, làng.

5. Hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị xã:

- Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác và phát động phong trào thi đua năm 2009 gắn với thực hiện các Nghị quyết của TW Đảng Khóa X, Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Nông nghiệp, Nông thôn, nâng cao đời sống Nông dân giai đoạn 2006-2010 và nhiệm vụ trọng tâm của ngành: Về xây dựng thiết chế Văn hóa - Thể thao, thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, mừng thọ. Tổ chức tốt các hoạt đông thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương: Phát động Tết trồng cây- xuân 2009; Công tác tuyển quân nhập ngũ; Tuyên truyền cuộc Tổng điều tra Dân số - Nhà ở năm 2009; Công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông; Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tiêu chảy cấp, cúm A/H1N1...Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền Kỷ Sửu, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chiến thắng 30/4 - Quốc tế Lao động 1/5; 55 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 50 năm Đường Trường Sơn; 119 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 40 năm thực hiện Di chúc của Bác nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

- Tham mưu với UBND cấp huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm xây dựng Làng văn hóa, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 106/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triẻn Gia đình Việt Nam đến năm 2010 và Nghị quyết 15/2006/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về xây dựng Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Triển khai thực hiện Quyết định số 4635/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung Quy hoạch Karaoke - Vũ trường trên địa bàn, thành lập BCĐ tổ chức Hội thi Văn hoá, Thể thao Gia đình. Chuẩn bị nội dung tập luyện cho các gia đình tham dự hội thi Văn hoá, Thể thao Gia đình toàn tỉnh lần thứ III tại huyện Lập Thạch.

Xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các đơn vị điểm của tỉnh tiến hành Đại hội Thể dục Thể thao cơ sở đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng chuyên môn. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao làm điểm cấp huện tại huyện Vĩnh Tường với sự tham gia của 29/29 xã, thị trấn. Tính đến 20/8/2009 các đơn vị điểm của tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cơ sở đạt 97,8% số xã, phường. Các huyện, thị còn lại sẽ hoàn thành Đại hội TDTT cấp huyện trong Quý IV năm 2009.

- Thống kê NVH xã, thôn xây dựng trên địa bàn, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho NVH xã - thôn theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra Sở, phòng Nghiệp vụ Du lịch, phòng Nghiệp vụ TDTT, phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình tổ chức mở các lớp tập huấn bồi dưỡng Nghiệp vụ về công tác quản lý lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình cho đội ngũ cán bộ - cộng tác viên ở cơ sở và chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, dịch vụ quảng cáo trên địa bàn.

Đánh giá chung:

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ các mặt hoạt động về công tác QLNN trên các lĩnh vực. Các hoạt động sự nghiệp của ngành được củng cố, kiện toàn và tổ chức theo hướng chuyển mạnh về cơ sở đặc biệt trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ nhân dân đón tết Kỷ Sửu 2009, chào mừng kỷ niệm các Ngày lễ lớn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong tầng lớp nhân dân, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ Chính trị của tỉnh. Môi trường văn hóa trên địa bàn tỉnh về cơ bản giữ được sự ổn định không phát sinh những vấn đề nổi cộm gây bức xúc dư luận mặc dù còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp do nhiều yếu tố tác động từ khách quan.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức cưới, tang, lễ hội và kỷ niệm ngày truyền thống được BCĐ các cấp tập trung bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn từng nội dung cuộc vận động tạo sự chuyển biến tích cực nhất là khu vực Nông thôn, các Làng văn hóa. Bước đầu hình thành một số điển hình trong việc cưới, việc tang như: thị trấn Yên Lạc, xã Hợp Thịnh, xã Tuân Chính, xã Đình Chu….

Các Lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm với sự tham gia đóng góp tích cực của nhân dân giữ vai trò là chủ thể sáng tạo, tái hiện lịch sử và gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể trong Lễ hội. Đặc biệt ở những Lễ hội tiêu biểu của tỉnh: Lễ hội Tây Thiên, Lễ hội Đền Ngự Dội, Lễ hội Chọi Trâu- Hải Lựu, Lễ hội Đền Thính…

Một số mặt hạn chế:

Các thiết chế văn hoá ở cơ sở chưa được quy hoạch, xây dựng đồng bộ, số lượng nhà văn hoá nâng cấp, tận dụng từ các thiết chế cũ còn chiếm tỷ lệ lớn hiệu quả hoạt động còn thấp. Cảnh quan, khuôn viên hiện chưa đáp ứng với yêu cầu tổ chức các hoạt động Văn hoá - Thể thao và vui chơi giải trí cho các đối tượng trong cộng đồng dân cư đặc biệt là đối với Thanh, thiếu niên.

- Triển khai thực hiện một số dự án xây dựng cơ bản của ngành: Trụ Sở các đoàn Nghệ thuật Chèo - Ca múa nhạc, Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật tỉnh còn chậm về tiến độ do vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng.

- Cơ sở hạ tầng ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh còn thấp. Các tiềm năng lợi thế về Du lịch chưa được khai thác có hiệu quả, đầu tư nguồn lực cho quảng bá phát triển Du lịch chưa tương xứng. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chất lượng dịch vụ thấp.

- Công tác chỉ đạo quy hoạch dành quỹ đất cho xây dựng thiết chế Văn hóa - Thể thao và một số địa phương còn lúng túng. Đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết 07//2005/NQ- HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng thiết chế TDTT ở xã phường, thị trấn đến nay chưa thực hiện được do cơ chế cấp phát nguồn vốn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2010

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV; Các Nghị quyết của HĐND tỉnh là Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006-2010 về phát triển văn hoá, thể thao và du lịch với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các Quy hoạch, kế hoạch, Đề án của ngành trình UBND tỉnh phê duyệt:

- Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2020 tầm nhìn đến năm 2030. Trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận các khu du lịch trọng điểm và đưa vào chương trình đầu tư phát triển các trọng điểm du lịch của tỉnh hàng năm.

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành - lĩnh vực giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
- Đề án về phát triển TDTT tỉnh Vĩnh Phúc (Thể thao quần chúng và Thể thao thành tích cao) giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020.

- Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong công tác Gia đình giai đoạn 2010-2020.

- Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành. Tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn cán bộ quản lý chuyên ngành, cộng tác viên Thể thao - Gia đình ở cơ sở.

2.Tham mưu với UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Cơ chế đền bù giải phóng mặt bằng để có quỹ đất và có chế độ hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế Văn hóa - Thể thao ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (báo cáo HĐND tỉnh trong Quý II năm 2010).

- Quy định về chế độ, chính sách đối với Diễn viên các đoàn nghệ thuật; Đội thông tin lưu động và Chiếu phim phục vụ Nông thôn (trình HĐND tỉnh trong Quý II năm 2010).

3. Xúc tiến các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của ngành trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở.

- Hoàn thành các công trình Quảng trường - Nhàt hát tỉnh Vĩnh Phúc ; Trụ sở Đoàn nghệ thuật Chèo - Ca múa nhạc; Trung tâm Huấn luyện TDTT; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp đầu tư xây dựng NVH xã, thôn, Nhà tập luyện TDTT đa năng gắn với Sân vận động và Hội trường UBND ở các xã, phường, thị trấn.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư xây dựng ở các Làng văn hóa trọng điểm của tỉnh.

- Phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam chuẩn bị nội dung tổ chức hội thảo khoa học”Quốc Mẫu Tây Thiên Vĩnh Phúc trong đạo Mẫu Việt Nam”.

5.Tập trung tổ chức các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ niệm các Ngày lễ lớn gắn với 60 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2010) và chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- UBND tỉnh; b/c
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- CPGĐ;
- Cổng TTĐT - Sở BCVT;
- Các phòng, ban đơn vị thuộc Sở;
- Website VHTT&DL Vĩnh Phúc;
- Phòng VH & TT các huyện, thị, thành;
- Lưu: VP-VT.
L80 909cb 9th KT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)

Trịnh Thị Lan


Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử