www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 527618
Đang truy cập: 7
Báo cáo số 20/BC-VHTT&DL về công tác văn hoá, thể thao và du lịch tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8 năm 2008 (19/09/2008 15:54)
 UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 

Số:            /BC-VHTT&DL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vĩnh Yên, ngày        tháng       năm 2008
 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÁNG 7
VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2008
 
 

 

I- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 7/2008
A- VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu và thông qua chương trình giao ban của ngành năm 2008. Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án xây dựng cơ bản, đôn đốc các xã, phường có Làng văn hoá trọng điểm hoàn thành Hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao ở Làng văn hoá trọng điểm để làm việc thống nhất với các Sở, ngành liên quan và trình UBND tỉnh phê duyệt theo kế hoạch.
- Phối hợp với Vụ Gia đình - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng Gia đình văn hoá tại huyện Yên Lạc. Triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức Hội thi Gia đình văn nghệ, Gia đình thể thao toàn tỉnh lần thứ II nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Làm việc với UBND thành phố Vĩnh Yên về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, trình UBND tỉnh ra Quyết định thu hồi đất xây dựng công trình Đập dâng nước Đầm Vạc và đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị cho Nhà văn hoá thôn ở các địa phương còn lại chưa xây dựng được NVH  thôn với mức 20 triệu/ NVH; NVH thôn thuộc các xã miền núi đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 40 triệu/ NVH, nhằm tạo điều kiện để các địa phương thực hiện xây dựng NVH hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 14/NQ-HĐNH của HĐND tỉnh đề ra đến năm 2010.
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2008) và làm việc với các đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể Tượng đài Vĩnh Phúc; Quy hoạch Dịch vụ văn hoá (Karaoke, vũ trường) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008-2020, định hướng đến năm 2035.
 
Phòng Quản lý Khách sạn, Phòng Quản lý văn hóa đã tiến hành thẩm định công nhận 04 cơ sở lưu trú trong đó có 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn xếp hạng hai sao, cấp 10 thẻ hướng dẫn viên Du lịch, 03 Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, 15 Giấy phép quảng cáo. In - xuất bản Tập san "Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc" quý II/2008.
B- VỀ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP
1- Lĩnh vực văn hoá:
- Tiến hành khảo sát thực trạng Di tích lập danh sách điều tra bổ sung về Di sản văn hóa phi vật thể. Xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn về công tác quản lý và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể tại huyện Vĩnh Tường. Hoàn thiện Hồ sơ trình UBND tỉnh xếp hạng 03 Di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh (Đình Thanh Lâm - xã Thanh Lâm; Đình Hạ Lôi, Đền Cốt Tung - xã Mê Linh - huyện Mê Linh).
- Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tu bổ, tôn tạo 15 Di tích ở các địa phương được hỗ trợ nguồn kinh phí chống xuống cấp Di tích theo chương trình mục tiêu năm 2008.
- Xây dựng kịch bản tuyên truyền Chỉ thị 27-CT/TW và Chỉ thị 03-CT/TU của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, kỷ niệm ngày truyền thống trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động Thông tin - tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008), Trưng bày giới thiệu sách kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2008) tại Thư viện tỉnh. Mở lớp tập huấn văn nghệ cho Làng văn hoá Lai Sơn - phường Đồng Tâm - thành phố Vĩnh Yên.
- Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sáng tác Tranh cổ động với chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Triển khai Dự án cấp sách, đầu tư trang thiết bị cho 25 thư viện cơ sở và thực hiện luân chuyển sách Quý III/2008 tới 28 Thư viện, 40 điểm Bưu điện Văn hoá xã.
- Các đơn vị nghệ thuật đã tổ chức đợt nghiên cứu học tập Nghị quyết TW6 khoá X của TW Đảng, Nghị quyết của Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về Tăng cường công tác dân vận ở cơ sở tới toàn thể cán bộ, diễn viên.
Tham gia biểu diễn phục vụ nhân dân các xã miền núi theo kế hoạch và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh như: Chương trình tuyên truyền về Ngày Phòng chống Ma tuý, chào mừng Hội thi Gia đình văn hoá - Gia đình thể thao, Đại hội Công nhân viên chức tỉnh, Đại hội Nông dân tỉnh lần thứ VII…
- Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức chiếu phim phục vụ nhân dân các xã miền núi với 20 buổi phục vụ 6000 lượt người xem. Duy trì chiếu phim doanh thu 3.5000.000 tại Rạp với 12 buổi diễn.
- Hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Dịch vụ văn hoá tháng 7.
- Doanh số mua vào 394.074 triệu đồng. Doanh số bán ra 13.235 bản sách, 19.068 bản văn hoá phẩm. Doanh thu đạt 365.670 triệu đồng.
* Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành, thị xã.
- Phối hợp với các ban, ngành của tỉnh tiến hành khảo sát thực trạng công tác quản lý - bảo vệ cổ vật ở Di tích, điều tra Di sản văn hoá Phi vật thể trên địa bàn. Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Văn hoá - Thể thao - vui chơi giải trí ở Làng văn hoá trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hoá thôn hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2008.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 theo văn bản hướng dẫn của Sở và tuyên tuyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; công tác đảm bảo trật tự ATGT, VSATTP, phòng chống lụt bão và TKCN, dịch bệnh, cúm gia cầm H5N1…
- Tổ chức Hội nghị giao ban với Ban văn hoá xã, phường, thị trấn đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành 6 tháng cuối năm 2008.
2- Lĩnh vực Thể dục - Thể thao.
- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Triển khai chỉ đạo 02 đơn vị điểm: xã Đình Chu- huyện Lập Thạch và thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc thực hiện chương trình phát triển TDTT xã, phường, thị trấn đến năm 2010.
- Phối hợp với Liên đoàn Bắn súng Việt Nam tổ chức Giải Súng hơi Thanh - thiếu niên toàn quốc với 9 Đoàn tham gia gồm 107 vận động viên của các tỉnh thành, ngành; Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh; ngành Công an và Quân đội thi đấu ở 6 nội dung cho 2 lứa tuổi dưới 18 tuổi và từ 16 tuổi trở xuống.
 
- Tham dự các Giải thể thao khu vực và toàn quốc đạt kết quả cụ thể:
+ Giải Quần vợt năng khiếu toàn quốc tại Bình Dương. Có 03 VĐV tham gia, giành 01 Huy chương đồng ở nội dung U12.
+ Giải Pencaksilat Hà Nội mở rộng với 20 VĐV tham gia ở các hạng cân, giành 08 Huy chương Vàng, 06 Huy chương Bạc, 05 Huy chương Đồng và đạt Giải nhì toàn đoàn.
+ Giải cầu lông cá nhân Thiếu niên toàn quốc tại Huế với 07 VĐV tham gia đạt Huy chương đồng nội dung đôi nam - nữ lứa tuổi 14-15 tuổi.
+ Giải Cup các CLB mạnh Karatedo toàn quốc tại Thanh Hoá đạt 02 Huy chương, trong đó có 01 Huy chương bạc, 01 Huy chương đồng.
+ Giải vật dân tộc trẻ và Thiếu niên toàn quốc lần thứ X tại Hà Tĩnh với 12 VĐV tham gia giành 01 Huy chương bạc, 02 Huy chương đồng. Ngoài ra còn tham dự các giải như: Bóng đá thiếu niên - nhi đồng, Bóng đá U17, giải Điền kinh trẻ… Duy trì ổn định các lớp đào tạo năng khiếu, huấn luyện đội tuyển TDTT, tăng cường tập luyện để giành thành tích cao trong các Giải thi đấu khu vực và toàn quốc.
3- Lĩnh vực Du lịch
- Phối hợp với đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu công trình tuyến đường Hồ Sơn - Quang Hà - Hồ Xạ Hương giai đoạn II, trình cơ quan, cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tiếp tục triển khai thi công các Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Lập - Vân Trục - Sáng Sơn, đường Hồ Sơn - Quang Hà giai đoạn I. Quyết toán tài chính công trình hệ thống Điện, công trình thoát nước mặt ở Khu nghỉ mát Tam Đảo, bàn giao cho Ban quản lý đưa vào khai thác, sử dụng.
- Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Vĩnh Phúc xây dựng các Tuor, tuyến Du lịch trọng điểm và chương trình Quảng bá Du lịch Vĩnh Phúc trên sóng truyền hình TW và Đài PTTH Vĩnh Phúc.
II- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8/2008
1- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm Văn học - nghệ thuật, báo chí tuyên truyền gương điển hình ở cơ sở theo kế hoạch của BCĐ tỉnh. Tổ chức nói chuyện chuyên đề "Văn hoá nghệ thuật Việt Nam" trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước tại Thư viện tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2008) và chào mừng 63 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
2- Tập trung làm tốt các quy hoạch của ngành: Quy hoạch tổng thể Tượng đài Vĩnh Phúc; Quy hoạch phát triển Du lịch Vĩnh Phúc, giai đoạn 2008-2020, định hướng đến năm 2035. Quy hoạch Dịch vụ Văn hoá (karaoke - vũ trường), Quy hoạch chi tiết về hoạt động quảng cáo trên tuyến quốc lộ 2A và thống nhất với các ngành có liên quan, trình UBND quý III/2008.
3- Xây dựng Quy chế làm việc của Sở đảm bảo sự thống nhất đồng bộ theo yêu cầu quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Tham mưu với UBND tỉnh kiện toàn các BCĐ do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực.
Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành thị chủ động tham mưu cho UBND cấp huyện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy hoàn tất các thủ tục Hồ sơ tiếp nhận, bàn giao và các công việc liên quan đến điều chỉnh địa giới hành chính để bộ máy mới đi vào hoạt động đúng thời gian quy định.
4- Tăng cường công tác Thanh tra - kiểm tra phát hiện xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quản lý các hoạt động Dịch vụ văn hoá, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn.
5- Tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các Phòng văn hoá và Thông in cấp huyện về công tác Gia đình, lớp tập huấn cho cán bộ văn hoá cơ sở, các hướng dẫn viên TDTT, cơ sở kinh doanh lưu trú Du lịch và chuẩn bị tốt các điều kiện cho tổ chức Giải Bơi lội toàn tỉnh, Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc tại Vĩnh Phúc. Tuyển chọn, tập huấn Vận động viên tham gia Giải bơi lội toàn quốc.
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo.
 
Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- UBND tỉnh;                         b/c
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- CPGĐ;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Website VHTT&DL;
- Phòng VH-TT huyện, thị, thành;
- Lưu: VP-TH.
 
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký) 
 
 
 
 
                      Trần Văn Quang
 
 

Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử