www.vhttdlvinhphuc.vn

 
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch *Số 2 đường Hai Bà Trưng *phường Đống Đa *TP Vĩnh Yên *tỉnh Vĩnh Phúc  *ĐT:0211.3862.505 *Fax: 3847.773 *Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn
 
Giới thiệu
Văn bản - Thủ tục HC
Vùng đất - Con người
Du lich
Thể thao
Văn hóa, Thể thao cơ sở
Tạp chí VH Vĩnh Phúc
Ý kiến đóng góp
Sách hay Vĩnh Phúc
Tam Đảo - Di sản văn hoá và tiềm năng du lịch
Danh mục tin
Tìm kiếm
 

Liên kết Website
Đối tác
Công ty cổ phần Mạng Trực Tuyến META Công ty TNHH Mặt Trời Vàng
Số người truy cập
Bạn là người thứ: 537516
Đang truy cập: 8
Báo cáo Sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2011. (28/07/2011 14:40)

UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: /  42  BC- VHTTDL                                                               

 

                                                        

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phú

 Vĩnh Yên, ngày16 tháng 6 năm 2011                                            

 

BÁO CÁO
Sơ kết công tác Thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm.
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011

Năm 2011, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XV; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 -2015) và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2020); năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của cả nước và của tỉnh: đặc biệt diễn ra cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bẩu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành, cùng với việc trú trọng, triển khai đồng bộ các hoạt động trên lĩnh vực quản lý và phát triển sự nghiệp, công tác thi đua, khen thưởng của ngành từng bước được củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, các phong trào thi đua được phát động, triển khai sâu rộng trong toàn ngành, góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

I/ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo:
Sở xây dựng và triển khai Kế hoạch số 12/KH-VHTTDL, ngày 8/4/2011 trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu và lồng ghép việc phát động thi đua với những nội dung cụ thể: đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp; thi đua thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, phát triển sự nghiệp trên lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch; thi đua đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tới Trưởng các Khối, Cụm thi đua trong ngành. Căn cứ nội dung thi đua được phát động cụ thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Khối, Cụm thi đua đã tổ chức phát động phong trào thi đua, tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động, ký cam kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua; tổ chức hội nghị đánh giá công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm của Khối, Cụm thi đua trong ngành. Đặc biệt, Trưởng các Khối, Cụm thi đua đã tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm được giao. Qua đó, phong trào thi đua của Khối, Cụm ngày phát triển, đi vào nền nếp.
Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở chủ động phối hợp với Trưởng Khối, Cụm thi đua trong ngành, kịp thời triển khai, hướng dẫn cụ thể về công tác Thi đua, Khen thưởng; tham mưu, trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở kịp thời kiện toàn thành viên Hội đồng TĐKT Sở; xây dựng chỉ tiêu cụ thể đối với các Danh hiệu và hình thức khen thưởng để các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua lấy đó làm căn cứ đăng ký, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu khen thưởng của ngành đề ra.
Đăng ký thi đua, báo cáo công tác TĐ-KT và cử cán bộ tham dự Hội nghị tập huấn công tác Thi đua, khen thưởng năm 2011 của Bộ VHTT&DL được tổ chức tại Quy Nhơn - Bình Định (thời gian: Ngày 22 - 23/6/2011) đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2011 của Cụm thi đua Khu vực đồng bằng Trung du Bắc Bộ được tổ chức đầu tháng 7/2011 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
2- Ký kết giao ước thi đua.
- Ngành đã ký cam kết thi đua 09 tỉnh đồng bằng Trung du Bắc Bộ theo cụm thi đua của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; ký kết giao ước thi đua với đơn vị trong Khối thi đua Văn hoá - Xã hội của tỉnh và chỉ đạo các Khối, Cụm thi đua trong ngành đăng ký thi đua, ký cam kết thi đua ...
3- Công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm.
- Hội đồng TĐKT Sở đã xét, đề nghị Bộ VHTT&DL tặng "Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" cho 116 cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều thành tích đóng góp cho xây dựng và phát triển sự nghiệp của VHTT&DL; tặng Bằng khen 02 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ thiếu nhi trên địa bàn tỉnh; tặng Bằng khen 01 cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần triển khai thực hiện hiệu quả công tác TĐ-KT ngành VHTT&DL Vĩnh Phúc giai đoạn 2006 đến 2010; xét, đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen Thư viện tỉnh - Đơn vị có thành tích xuât sắc trong công tác PCCC nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCCC; xét, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở VHTT&DL, 03 đơn vị thuộc Khối huyện, thành, thị, 02 cá nhân thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh đã có thành tích trong công tác tuyên truyền, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bẩu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
- Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL, ngày 27/5/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực đã tham mưu UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và tổ chức Hội nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật cấp tỉnh để xét, đề nghị Hội đồng cấp Bộ trình Nhà nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật cho 09 tác phẩm, công trình của 03 tác giả của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA
I. Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị.
Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của ngành được triển khai tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng; Sở tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhân dân đón Tết Tân Mão năm 2011 đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo không khí sôi nổi, vui tươi.
Sở chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bẩu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 gắn với tổ chức các hoạt động văn hoá, Văn nghệ, Thể thao chào mừng Kỷ niệm các Ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của cả nước và của tỉnh: được tổ chức theo chuỗi các hoạt động gắn với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng xuân”, diễn ra dưới nhiều nội dung, hình thức phong phú tiêu biểu như: Trưng bày triển lãm chuyên đề "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" tại bảo tàng; Phòng báo Xuân và trưng bày giới thiệu Sách theo chủ đề tại Thư viện tỉnh; Tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2010 triển khai công tác tuyên truyền, phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và bẩu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn về công tác tuyên truyền, các hình thức trang trí tại các điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu cho đối tượng là cán bộ Phòng VH&TT các huyện, thành, thị và cán bộ văn hoá các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Khai mạc Tuần phim chào mừng bầu cử tại Rạp 19/5 và Chiếu phim lưu động trên địa bàn 9 huyện, thành, thị phục vụ công tác tuyên truyền bầu cử...
II. Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực của ngành.
1. Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh như: Nghị quyết 08/NQ-HĐND về xây dựng thiết chế Văn hoá, Thể thao, vui chơi giải trí xã phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố; Nghị quyết 32/2008/NQ -HĐND về hỗ trợ kinh phí cho NVH xã - thôn và Người quản lý hoạt động của NVH xã, thôn trên địa bàn tỉnh. Xây dựng Đề án trình Ban chấp hành Tỉnh uỷ ra Nghị quyết chuyên đề về phát triển Dịch vụ Du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020.
- Tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt các Quy hoạch, Đề án, Dự án phát triển ngành như: Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT và Quy hoạch phát triển Du lịch Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; Quy hoạch chi tiết biển quảng cáo tấm lớn trên các tuyến đường: Quán Tiên - Việt Trì, Dốc Láp - Tam Đảo, Quất Lưu- Yên Lạc...và các Đề án: Đề án phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc; Đề án phát triển Thể thao Thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020; Đề án phát triển Văn hoá nông thôn; Nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân ở các khu Công nghiệp; Phòng chống bạo lực gia đình và xây dựng gia đình "Ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"...
- Tổ chức các Chương trình, Hội nghị, Hội diễn: Tổ chức Ký kết Chương trình liên kết, hợp tác phát triển Du lịch giữa các tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang; Hội nghị chuyên đề về chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH và thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới (nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2011); Hội nghị giao ban Quý II/2011 với các phòng thuộc Khối QLNN, Đơn vị sự nghiệp và Cụm thi đua các huyện, thành, thị thông qua các nội dung: Quy chế về tổ chức và quản lý hoạt động đối với các thiết chế văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực của ngành giai đoạn 2011 - 2011; và tổ chức Liên hoan các CLB Nghệ thuật quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I năm 2011.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện về chuyên môn để Đăng cai tổ chức Giải vô địch Bóng chuyền các Câu lạc bộ Nữ Châu Á năm 2011 tại Vĩnh Phúc (từ ngày 19 đến ngày 25 /6 /2011).
2. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Du lịch được tiến hành thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành liên quan của tỉnh, đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở đã thực hiện kiểm tra 62 cơ sở: hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, thực hiện quảng cáo, dịch vụ thể thao, kinh doanh cơ sở lưu trú Du lịch; phạt cảnh cáo, đình chỉ kinh doanh Karaoke ... Phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 29.000.000đ.
Kiểm tra, chấn chỉnh công tác tổ chức quản lý Lễ Hội ở 08 Di tích tập trung Lễ hội tiêu biểu của tỉnh: Lễ hội Rước nước đền Ngự Dội (Vĩnh Tường); lễ hội Dân gian Chạy Cày (Tam Dương); Lễ hội Chọi trâu xã Hải Lựu (Sông Lô); Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo); Lễ hội Đền Thính xã Tam Hồng (Yên Lạc); Lễ hội Đình Thổ Tang (Vĩnh Tường); Lễ hội Đền Đuông; Lễ hội đả cầu cướp phết Bàn Giản. Qua công tác thanh kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức Lễ hội trên địa bàn tỉnh: Các Lễ hội tổ chức trên địa bàn đều có sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự An toàn xã hội trong hoạt động lễ hội, chấp hành quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội, với sự chủ động tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân góp phần bảo vệ và phát huy các giá trị Di sản văn hoá.
Phối hợp với Thanh tra Bộ VHTT&DL xử lý các vi phạm tại Di tích chùa Tích Sơn (TP. Vĩnh Yên); UBND huyện Yên Lạc kiểm tra thực trạng Khu Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu và chỉ đạo UBND thị trấn Yên Lạc giải quyết những vấn đề báo chí, dư luận phản ánh tại Khu Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu báo cáo UBĐ tỉnh.

III. Các hoạt động sự nghiệp của ngành khá toàn diện, được tổ chức theo hướng chuyển mạnh về cơ sở.
1. Lĩnh vực văn hoá:
1.1. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành:
Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị triển khai đông bộ công tác tuyên truyền cuộc bầu cử thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin lưu động: Dựng mới 07 cụm cổ động tấm lớn, 10 cụm pa nô; In - treo 20 băng zôn, 150 cờ phướn; In phát hành 02 mẫu tranh cổ động với 2.800 tranh, 2.800 quốc huy, 7.000 khẩu hiệu các loại, 1.400 đĩa CD Quốc ca, 1.400 tờ sơ đồ hướng dẫn trang trí các điểm bỏ phiếu gửi tới các khu vực bầu cử, các cơ quan công sở trong tỉnh.
Phối hợp với Trung tâm Văn hoá - Thông tin các huyện, thành, thị xã tổ chức đồng loạt diễu hành xe tuyên truyền lưu động của 9 huyện, thành, thị chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Thành phố Vĩnh Yên.
- Trưng bày, giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn… thực hiện luân chuyển sách với tổng số 45.000 bản sách tới 94 thư viện xã, phường và cấp sách theo chương trình mục tiêu, bổ sung cho hoạt động 06 thư viện cấp huyện với tổng số 2.000 bản sách.
- Tổ chức khai mạc các Tuần phim chào mừng kỷ niệm ngày Lễ lớn, phục vụ nhiệm vụ chính trị 48 buổi chiếu. Triển khai kế hoạch chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân khu vực Nông thôn 78 buổi và thực hiện chiếu phim trong các trường học, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn với 10 buổi chiếu. Duy trì ổn định hoạt động chiếu phim phục vụ nhân dân các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa với tổng số 95/200 buổi chiếu.
1.2. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật:
- Các đoàn nghệ thuật Chèo, Ca múa nhạc tổ chức tập luyện dàn dựng chương trình lưu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị phục vụ nhân dân với tổng số 148 buổi diễn trong đó có 96 buổi phục vụ nhân dân các xã miền núi, 32 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị - đối ngoại. Các vở diễn, chương trình nghệ thuật đặc sắc tạo ấn tượng như: Chương trình ca múa nhạc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại thị xã Phúc Yên (đêm 19/5) và Vườn hoa thành phố Vĩnh Yên (đêm 21/5), vở diễn Chèo “Quốc Mẫu Tây Thiên” tại lễ hội Tây Thiên - Xuân năm 2011, biểu diễn phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường và phát động Tết trồng cây - xuân Tân Mão. Ngoài hoạt động lưu diễn các đoàn nghệ thuật và Trung tâm Văn hoá tỉnh thường xuyên tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ bồi dưỡng các hạt nhân phong trào văn hoá, văn nghệ cho các CLB - đội văn nghệ quần chúng ở các địa phương, khối công đoàn viên chức thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh nhằm phát triển phong trào, nâng cao chất lượng các chương trình giao lưu văn nghệ.
1.3. Hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá:
Trình UBND tỉnh công nhận 25 di tích LS-VH cấp tỉnh. Triển khai nhập dữ liệu và ứng dụng phần mềm quản lý Di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn. Khảo sát, nghiên cứu phục hồi Lễ hội Đình Phú Cả, xã Liên Hoà - Lập Thạch; Lập kế hoạch điều tra di sản văn hoá phi vật thể theo văn bản hướng dẫn của Bộ VHTT&DL. Hoàn thành đề cương chỉnh lý hệ thống trưng bày thường trực và tiếp tục phát huy tác dụng hệ thống trưng bày, triển lãm chuyên đề "Đảng ta là đạo đức, là văn minh". Hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên môn về Trưng bày nhà Truyền thống xã Vũ Di, Phòng truyền thống UBND huyện Vĩnh Tường.
Xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý di tích - lễ hội cho Ban quản lý di tích ở các di tích thờ Quốc Mẫu Tây Thiên trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo UBND thị trấn Yên Lạc di dời các hộ dân ra ngoài phạm vi bảo vệ di tích, chỉnh trang biển hiệu tại cổng khu di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu, xúc tiến triển khai Dự án xây dựng tường rào bảo vệ...chuẩn bị tổ chức Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo di tích Đền Thính (đền Bắc Cung), xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc
- Tiếp tục triển khai 02 đề tài nghiên cứu khoa học về điều tra, nghiên cứu Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng ở Vĩnh Phúc của tác giả Lê Kim Thuyên và Hệ thống văn bia ở Vĩnh Phúc của nhóm tác giả T.S Nguyễn Hữu Mùi - Viện nghiên cứu Hán Nôm.
1.4- Công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”:
- Ngành đã tham mưu với BCĐ của tỉnh tổ chức Hội nghị bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá năm 2010 và đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu, tặng thưởng cho 48 làng (thôn, khu phố) văn hoá, 18 đơn vị văn hoá và 138 gia đình văn hoá xuất sắc.
- Làm việc với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch & Đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt bộ thiết kế mẫu xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương (đơn vị chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 17 LVH trọng điểm của tỉnh. Đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 14 Trung tâm văn hoá thể thao thuộc các làng LVH trọng điểm (Làng Vũ Di, Trung Hà, Tảo Phú, Văn Trưng, Bình Sơn, Vân Hội, Lai Sơn, Gò Dùng, Quan Tử, Nhật Chiêu, Thượng Trưng, Yên Lan, Đình Chu, Hiển Lễ).
- Tiến hành khảo sát hiện trạng đất quy hoạch xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao vui chơi giải trí các xã điểm xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Thống kê lập danh sách NVH thôn xây mới 6 tháng đầu năm và đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 32/2008/NQ-HĐND tỉnh. Đến nay toàn tỉnh hiện có 121 NVH xã/137 xã phường, thị trấn, 1220 NVH thôn - khu phố/1368 thôn, tổ dân phố (trong đó NVH thôn xây mới 6 tháng đầu năm 2011 là 26 NVH).
- Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Tư pháp cụ thể hoá phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Triển khai nhân rộng các mô hình CLB gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng chống bạo lực gia đình. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi văn nghệ - thể thao gia đình tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V; Hội nghị chuyên đề về Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới (nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2011).
2. Lĩnh vực Thể dục thể thao:
Tổ chức gặp mặt và giao lưu thi đấu Thể thao chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2011).
Đăng cai tổ chức giải Bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng học sinh Tiểu học và THCS Cúp MILO khu vực I năm 2011.
Duy trì ổn định các lớp đào tạo năng khiếu, huấn luyện các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu 17 giải Thể thao toàn quốc trong 6 tháng đầu năm đạt tổng số 37 Huy chương các loại với 05 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, trong đó tiêu biểu như: Giải Vô địch quốc gia Vật dân tộc: đạt 09 Huy chương (01 HCV, 02 HCB, 06 HCĐ); Giải Việt dã toàn quốc đạt 04 Huy chương (02 HCB, 02 HCĐ); Giải vô địch Wushu TaoLu đạt 09 Huy chương (01 HCV, 02 HCB, 06 HCĐ) và Giải Cúp bắn súng Quốc gia lần thứ 18 tại Hà Nội đạt 01 Huy chương đồng…
3. Lĩnh vực Du lịch:
- Tiến hành khảo sát, nghiên cứu lập Dự án phát triển Du lịch cộng đồng dân tộc Sán Dìu - xã Đạo Trù - huyện Tam Đảo. Xây dựng Kế hoạch thực hiện liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang - Vĩnh Phúc theo nội dung ký kết, thoả thuận.
- Tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm một số tỉnh, thành phố: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng các Đề án về phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 -2020. Tiến hành thẩm định, tái thẩm định các cơ sở lưu trú du lịch, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành.
Đến nay toàn tỉnh hiện có 06 đơn vị kinh doanh du lịch lữ hành, trong đó có 02 đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế và 162 cơ sở lưu trú du lịch với 2.568 phòng nghỉ. 6 tháng đầu năm 2011, tổng số lượt khách tham quan du lịch (kể cả lễ hội) đạt 1.332.475 lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Khách quốc tế đạt 16.048 lượt, khách nội địa ước đạt 1.316.957 lượt khách. Doanh thu du lịch, khách sạn - nhà hàng ước đạt 460 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch thuần tuý chiếm 45% tăng 17 % so cùng kỳ năm trước và đạt 54% so với kế hoạch năm 2011.

ĐÁNH GIÁ CHUNG
6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ các mặt hoạt động trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trú trọng đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; có những chủ trương, nội dung phương pháp triển khai, phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua các Khối, Cụm thi đua trong ngành có hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch; phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần trong nhân dân và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tê - xã hội của tỉnh.

PHẦN THỨ II
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
1. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để phân khai nguồn vốn hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, và đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí xã phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kế hoạch số 4146 /KH-UBND ngày 16/9/2010 của UBND tỉnh.
2. Tiếp tục triển khai Đề án phát triển Văn hoá Nông thôn theo Quyết định 2892 QĐ-UBND ngày 13/10/2010 của UBND tỉnh về đầu tư xây dựng 15 LVH trọng điểm đến năm 2015 cho các LVH đã có quỹ đất theo Quy hoạch được duyệt và hỗ trợ kinh phí cho NVH xã - thôn và Người quản lý hoạt động của NVH xã, thôn theo Nghị quyết 32/2008/NQ -HĐND; Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 của HĐND tỉnh.
3. Xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch tổng thể ngành - lĩnh vực đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030: Quy hoạch phát triển sự nghiệp TDTT tỉnh Vĩnh Phúc; Quy hoạch hệ thống Di tích, Cụm di tích trọng điểm của tỉnh...Trước mắt hoàn chỉnh 02 Đề án lớn của ngành trình Ban chấp hành Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh: Đề án về phát triển dịch vụ, du lịch Vĩnh Phúc và Đề án phát triển Thể thao TTC tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.
4. Xây dựng Kế hoạch về thực hiện liên kết, hợp tác phát triển Du lịch giữa các tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Tuyên Quang theo nội dung đã ký kết.
5. Tiếp tục thực hiện quản lý và điều hành các Dự án chuyên ngành:Tu bổ, tôn tạo đền Thỏng; đền thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu - khu di tích, danh thắng Tây Thiên; chùa Hà Tiên (giai đoạn 2); đền thờ Tả tướng Quốc Trần Nguyên Hãn, xã Sơn Đông - huyện Lập Thạch; Cụm Đình Hương Canh - Chùa Kính Phúc, thị trấn Hương Canh; Cụm Di tích Đền thờ Đức Bà và Đình cả xã Đồng Tĩnh - Tam Dương; Đền Thính -xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc.
6. Hướng dẫn xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm về thực hiện chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam; thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới, phát triển phong trào TDTT quần chúng và các loại hình Câu lạc bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế đã được đầu tư.
7. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Văn hoá ở cơ sở, đội ngũ hưỡng dẫn viên Du lịch, người trông coi Di tích được Nhà nước xếp hạng; đội ngũ Cộng tác viên Gia đình - thể thao ở cơ sở.
8. Phối hợp với UBND huyện Sông Lô và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học "Chiến thắng Ghềnh Khoan Bộ - Sông Lô Thu đông năm 1947" nhằm làm rõ về địa điểm, diễn biến các sự kiện và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Ghềnh Khoan Bộ.
9. Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Biểu dương, nhân rộng các điển hình làm theo Bác, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí gắn với chủ đề đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.
Tham gia Ngày hội Văn hoá, Thể thao du lịch các tỉnh đồng bằng Sông Hồng lần thứ II năm 2011 tổ chức tại Hà Nam.
10. Tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành Văn hoá 26/8 và trao Kỷ niệm chương vì " Sự nghiệp Văn hoá ,Thể thao và Du lịch" của Bộ VHTT&DL cho 116 cá nhân trong và ngoài ngành.
11. Đôn đốc, theo dõi công tác thi đua của các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua trong ngành, để đánh giá khen thưởng bình bầu cuối năm đạt hiệu quả. Tổ chức xét khen thưởng cuối năm đúng quy trình, đảm bảo đúng quy định của Pháp luật. Chọn tuyên dương khen thưởng đúng thành tích, không khen tràn lan.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo./.

 
Nơi nhận:
- Bộ VHTT&DL;
- UBND tỉnh; b/c
- Vụ TĐ-KT Bộ VH,TTDL;
- Sở Nội Vụ;
- Ban TĐ-KT Sở Nội vụ;
- Sở VHTT&DL Ninh Bình (Trưởng Cụm);
- Sở Lao động TB&XH (Trưởng Khối);
- CPGĐ;
- Lưu: VP-VT.                                                                                                              

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC(Đã ký)

Trịnh   Thị      Lan   

                                                                                                                            


Các tin đã đưa:
Tháp Bình Sơn
Tây Thiên Đền Hai Bà Trưng
Tìm hiểu văn hoá
Tin tức - sự kiên
Doanh nghiệp
Công nghiệp Doanh nghiệp trẻ
  Trang chủ   Góp ý - Liên hệ   Sơ đồ website   Thư viện ảnh   Ca khúc  
Trang thông tin điện tử Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Cơ quan chủ quản: Sở văn hóa,Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Số 2 đường Hai Bà Trưng - phường Đống Đa - TP Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0211.3862.505 * Fax:0211.3847.773 * Email: sovhttdl@vinhphuc.gov.vn * Tổng biên tập: Trần Văn Quang
Giấy phép số: 13/GP-TTĐT ngày: 31/01/2013 của Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử